I fortsättningen ska kunden själv välja och beställa sotningsföretagare. I bostäder som används för stadigvarande boende ska eldstäder sotas årligen, i fritidsbostäder vart tredje år. Sotningen kan också i fortsättningen genomföras endast av en yrkeskunnig sotare.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Den landsomfattande och europeiska nödnummerdagen firas 11.2.2018. Räddningsverket och avtalsbrandkårer arrangerar flera evenemang på 112-dagen. Kom och bekanta dig med vår verksamhet!
  • Tio personer dog i bränder i Västra Nylands räddningsverks område i fjol 2017. Räddningsverket räddade sextio personer ur omedelbar fara. Akutvårdsenheterna hade sammanlagt nästan 39000 larm. 86760 personer fick säkerhetsutbildning.
  • Försäljningen av fyrverkeripjäser börjar 27.12 och pågår till nyårsafton 31.12. Att avfyra fyrverkeripjäser är tillåtet från nyårsafton 31.12 kl. 18.00 till nyårsnatten 1.1 kl. 02.00. Använd skyddsglasögon då du tänder fyrverkeripjäser. Det är bra om också publiken skyddar sina ögon.
  • Brandsäkerhetsveckan firas 25.11–1.12.2017. Var och en är själv den bästa personen att förbättra brandsäkerheten i sin närmaste krets.

Twitter