”Lev som om det vore din sista sommardag” låter bra endast som reklamsnutt i televisionen. I det verkliga livet lönar det sig inte att jäkta. Noggrannhet, lugn och att förbereda sig för risker hjälper till att undvika många skador.
Säkerhetsguide 20.6.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Åbo motorväg (riksväg 1) är avstängd för trafiken mellan anslutningarna i Sammatti och Karnais medan de lagstadgade räddningsövningarna pågår tisdagen den 13 och torsdagen den 22 september kl. 9.30–14.30.
  • Västra Nylands räddningsverks Esbo och Kyrkslätt brandstationer har öppna dörrar lö 27.8 kl 12-15.
  • Brandvarnarnas funktion bör kontrolleras efter semestern. Om man har varit längre borta från hemmet, har brandvarnarens batteri kunnat tömmas under tiden. Enligt expert i Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland enbart en fungerande brandvarnare reagerar på rök och varnar invånarna för en brand som har börjat.
  • Upp till 95 % av finländarna är redo att hjälpa sina grannar och närstående till exempel under ett längre strömavbrott. Över 90 % skulle vara beredda att hjälpa och delta i frivilliguppgifter i en långvarig störningssituation.

Räddningsverkets område


Du får information om kommunernas brandstationer genom att klicka på kartan.

Toiminta-alue

Västra Nylands räddningsverk har i uppgift att sköta om medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet inom räddningsväsendets område.