”Lev som om det vore din sista sommardag” låter bra endast som reklamsnutt i televisionen. I det verkliga livet lönar det sig inte att jäkta. Noggrannhet, lugn och att förbereda sig för risker hjälper till att undvika många skador.
Säkerhetsguide 20.6.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • Upp till 95 % av finländarna är redo att hjälpa sina grannar och närstående till exempel under ett längre strömavbrott. Över 90 % skulle vara beredda att hjälpa och delta i frivilliguppgifter i en långvarig störningssituation.
  • Den bästa midsommaren igenkänns av att ingen skadar sig, varken psykiskt eller fysiskt. Den bästa festen firar du utan påhälsning av myndigheter.
  • Årligen sker flera eldsvådor på grund av att man torkar byk i basturummet. Räddningsverket påminner om att basturummet inte är ett hjälpkök.
  • I Västra Nylands räddningsverks område har det under denna vår uppstått ett stort antal markbränder, som tagit sin början från hyggesbränning eller då man bränt trädgårdsavfall. I vårt område tänds som konsekvens av människans handling per år drygt hundra markbränder, vilket är omkring 70 % av alla markbränder.

Räddningsverkets område


Du får information om kommunernas brandstationer genom att klicka på kartan.

Toiminta-alue

Västra Nylands räddningsverk har i uppgift att sköta om medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet inom räddningsväsendets område.