Den bästa midsommaren igenkänns av att ingen skadar sig, varken psykiskt eller fysiskt. Den bästa festen firar du utan påhälsning av myndigheter.
Säkerhetsguide 20.6.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS

Räddningsverkets område


Du får information om kommunernas brandstationer genom att klicka på kartan.

Toiminta-alue

Västra Nylands räddningsverk har i uppgift att sköta om medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet inom räddningsväsendets område.