Esbo brandstationer har öppna dörrar i samband med Esbo-dagen 25.8.2017 kl 15-19.
Säkerhetsguide 23.12.2016
Säkerhetsguiden är översatt till nio olika språk. I guiden finns bl.a. verksamhetsdirektiv vid olika olyckstillbud, information om räddningsverket och olika länkar gällande hemmets säkerhet.

Nyheter

RSS
  • I Hangö på industriområdet nära ViskoTeepak Ab gav befolkningsvarnaren ett allmänt nödalarm vid en övning. Man behöver inte reagera på alarmet.
  • Direktionen för Västra Nylands räddningsverk beslutade att systemet med distriktssotning i Västra Nylands räddningsverks område upphör i början av 2018. I fortsättningen måste kunden själv välja och beställa sotningsföretagare.
  • Då midsommarfirandet närmar sig är det bra att tänka på säkerheten och sköta om sig själv och sina närmaste. Här är några tips för en trygg midsommar.
  • Omkring 70 % av markbränder tänds som konsekvens av människans handling. Omdöme, omsorgsfullhet och aktsamhet behövs för att undgå skador.

Twitter