Brandsäkerhetsveckan firas 26.11–1.12

23.11.2016 kl. 12.26

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland informerar 23.11.2016

Största delen av bränderna beror på människans egen verksamhet. Till exempel orsaken till spisbränder är mycket sällan själva spisen. Om man fick ett slut på spisbränder skulle hemmens bränder minska med nästan en tredjedel. Brandsäkerhetsveckans tema och mål är ”Du mister ingenting”. Dess genomförande kan alla främja genom att utföra Egen brandövning.

– Användningen av spisen är släkt med människors sätt att använda andra elapparater. De används ofta i strid med bruksanvisningarna eller trots att de är trasiga. Förutom bränder är elchocker en fara. Som värst hotar de livet i likhet med bränder, säger informationschef Juha Hassila från SPEK.

Förra året inträffade 5272 byggnadsbränder. 2874 av dem inträffade i bostadshus, 1050 i industri-, kontors- och affärsbyggnader, 114 i skolbyggnader och 189 i vårdbranschens byggnader.

– Varje dag brinner det i åtta hem. Eftersom bränder orsakas av människans verksamhet, kan man påverka deras antal och följder. Man kan förbättra brandsäkerheten till exempel genom att eliminera riskfaktorer, genom att säkerställa att bränder upptäcks snabbt och genom att lära sig att agera rätt i olyckssituationer. Därför har Egen brandövning utvecklats, betonar Hassila.

Förutom vårdslöshet och oförsiktighet rubbas brandsäkerheten av rusmedel. Upp till 70 procent av brändernas offer har varit påverkade av rusmedel. Spritförtäringen ligger också bakom bränder som orsakar kroppsskador eller materiella skador.

Brandsäkerhetsveckan firas i år 26.11-1.12. På En dag på brandstationen-evenemangen 26.11 får man handledning i säkerhetskunskaper på över 360 brandstationer över hela Finland. LokalTapiola är med i En dag på brandstationen-evenemangen som samarbetspartner. På många orter anordnas därtill Hjälteutbildningar, dvs. gratis primärsläckningsutbildning.

– Cirka 23 000 finländare har fått primärsläckningsfärdigheter i våra Hjälteutbildningar. Vi har fått de första sannsagorna om hur människor har kunnat förhindra bränder hemma hos sig och till och med rädda människoliv. Vi tror att Hjälteutbildningarna som genomförts i samarbete med SPEK har lyft betydelsen av primärsläckningsfärdigheter till en ny nivå i Finland, säger projektchef Antti Määttänen från LokalTapiola.

Genom att göra en Egen brandövning kan man lätt förbättra brandsäkerheten hemma, i bostadsbolaget, skolan, daghemmet och på arbetsplatsen. De som gjort en Egen brandövning före slutet av året deltar i utlottningen av det penningspris på 2000 euro som LokalTapiola donerat. 1.12 firas den Nordiska brandvarnardagen. Den är också dagen för bytet av brandvarnarbatterierna.

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Finansbranschens Centralförbund, räddningsverk och brandkårer. Brandsäkerhetsveckan finansieras av brandskyddsfonden, och dess företagssamarbetspartner är LokalTapiola.

www.paloturvallisuusviikko.fi/sv


Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet