En säker användning av fyrverkeripjäser är på de vuxnas ansvar

22.12.2016 kl. 14.50

Försäljningen av fyrverkeripjäser börjar tisdagen 27.12.2016 och pågår till nyårsafton 31.12. Avfyra endast godkända fyrverkeripjäser som saluförs i Finland. De godkända fyrverkeripjäserna har CE-märking eller TUKES-nummer. Det är förbjudet att använda nödraketer som fyrverkeripjäser. Osaklig avfyrning av nödraketer kan leda till onödiga spaningspådrag, i synnerhet vid hav och sjö. Att avfyra fyrverkeripjäser är tillåtet från nyårsafton 31.12 kl. 18.00 till nyårsnatten 1.1 kl. 02.00.

Västra Nylands räddningsverket kontrollerar på alla försäljningsställen att säkerhetsarrangemangen och försäljarnas tillstånd är i sin ordning. Det finns 97 försäljningställen på området. Det är extra viktigt att fyrverkeripjäser inte säljs till personer under 18 år. Ifall räddningsverket observerar seriösa brister eller försäljning åt barn, kan försäljtillståndet dras in. Enligt lagen är det bara personer över 18 år som får köpa, inneha och använda fyrverkeripjäser. Du äventyrar väl inte ditt barns och andras hälsa genom att överlåta fyrverkeripjäser åt minderåriga!  Den som skaffar sig fyrverkeripjäser bär alltid ansvaret för deras användning.

Förbered dig väl så undviker du olyckor

Fyrverkeripjäser ger varje år allvarliga ögonskador som hade undvikits om ögonen skyddats med skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon då du tänder fyrverkeripjäser. Det är bra om också publiken skyddar sina ögon.

Kontrollera att platsen verkligen är lämplig för fyrverkeri. Det är du som tänder fyrverkeripjäser som bär ansvar för att platsen är säker. Lämpliga platser är öppna, såsom åkrar, fält och vattenområden. Det du skjuter upp kommer också ner, se till att pjäserna inte faller på människor eller byggnader. Rikta eller kasta aldrig fyrverkeripjäser mot människor, byggnader eller eldar.

Läs bruksanvisningen och följ bruksanvisningen. Var alltid försiktig och omsorgsfull när du använder fyrverkeripjäser. Se till att skyddsavståndet är tillräckligt. Kontrollera att underlaget är stadigt, så att pjäserna inte kan falla omkull. Nu när nyår ser ut att bli snöfattigt är det det skäl att välja underlaget extra omsorgsfullt.  Fyrverkerigrytor du kan stöda med till exempel stenar eller sand för att förhindra dem från att falla. Du kan själv bygga en stadig ställning för avfyrningen eller köpa en färdig ställning på samma ställe där du köper fyrverkeripjäserna. Se till att käppen på en raket kan flyga med raketen och inte fastnar i avfyrningsröret.

Att hantera fyrverkeripjäser i berusat tillstånd är i lag förbjudet.

Tänd pjäsen med utsträckt arm, litet framåtböjd och aldrig med ansiktet ovanför pjäsen. Att tända med tändrör ökar säkerheten. Avlägsna dig till en plats på ett säkert avstånd när du har tänt fyrverkeripjäsen. Avfyra aldrig fyrverkeripjäser inomhus om de bara får användas utomhus. Håll inte pjäsen i handen då du tänder den om det inte är tillåtet i bruksanvisningarna. Avfyra pjäserna som de är utan att ändra på dem. Hemmagjorda fyrverkeripjäser är farliga och kan ge upphov till allvarliga olyckor.

Samla upp de avfyrade pjäserna, se till att de har kallnat och släng i soptunnan. Butiken tar emot felaktiga och oanvända fyrverkeripjäser efter nyår och skickar dem vidare till importören.

Lokala begränsningar för fyrverkerier

  • Fyrverkeripjäser får inte avfyras på industriområden.
  • Hangö: I centrum får man endast avfyra fyrverkeripjäser vid monumentet i Östra hamnen.
  • Raseborg: Karis, det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser i järnvägsstationens omgivning. Ekenäs, i centrum får man endast avfyra fyrverkeripjäser på följande platser: Södra Viken, Ormnäs strand, Knipnäs strand, Handelshamnen ja Stallörsparken.
  • Lojo: Sammatti, det är förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser inom 300 meters radie från kyrkan.

Regler för användning av fyrverkeripjäser varierar mellan olika räddningsområden, så kom ihåg att granska tillvägagångssättet och reglerna i din kommun.

Västra Nylands räddningsverk önskar alla ett tryggt årsskifte och att allt går bra 2017!


Ämne:
  • Säkerhet