Sotningsavgifter

Sotningen ordnas i Västra Nyland samt i övriga Nyland från 1.1.2018 på avtalsbasis, det vill säga med ett avtal mellan kommuninvånaren och tjänsteproducenten. Hittills har området varit indelat i sotningsditrikt som namngivna sotningsföretagare har tagit hand om enligt avtal som ingåtts med räddningsverket och enligt räddningsverkets taxor. De gällande sotningsavtalen mellan räddningsverket och distriktssotarna upphör 31.12.2017 och samtidigt upphör systemet med distriktssotning. Avgifterna som finns nedan är inte gällande. Läs mer om ändringen

Avgifterna 2017

Priset på en sotningsenhet 0,73 euro utan moms, enligt ett beslut av räddningsverkets direktion.

På det här priset läggs dessutom moms, som från 1.1.2014 är 24 procent av försäljningspriset. Minimiavgiften är för 45 enheter.

Exempel på avgifter

Småhus med värmelagrande brasugn och vedbastu:

Sotning av rökkanaler (under 15 meter höga):

  • Den första rökkanalen 20 enheter
  • Den andra och tredje rökkanalen 5 enheter

Sotning av eldstäder:

  • Bastuugn och värmelagrande brasugn 2 x 15 enheter, sammanlagt 30 enheter

Det här blir sammanlagt 55 enheter, vilket enligt priserna för år 2016 blir 0,73 euro x 55 = 40,15 euro (utan moms) och här tillkommer moms på 24 procent, det vill säga avgiften blir 49,79 euro.


Om endast en värmelagrande brasugn och dess rökanal ska sotas blir priset enligt följande:

  • 20 + 15 = 35 enheter, vilket är mindre än minimiantalet, så sotaren tar betalt enligt minimiavgiften på 45 enheter, vilket är 0,73 euro x 45 = 32,85 euro (utan moms), 40,73 euro (inkl. moms på 24 procent) .

Timavgiften 1.1.2016 är 43,80 euro (utan moms), 54,31 euro (moms 24 %).

Sotningsbranschens Centralförbund rf:s modell över enhetspriser för sotning (på finska)

Publicerad 31.1.2014 kl. 14.31 , uppdaterad 11.1.2018 kl. 17.15

Ämne:
  • Sotning, 
  • Brandsäkerhet