Var försiktig med hyggesbränning

13.4.2017 kl. 19.51

I vårt område tänds som konsekvens av människans handling per år drygt hundra markbränder, vilket är omkring 70 % av alla markbränder. Omdöme, omsorgsfullhet och aktsamhet behövs för att undgå skador.

Räddningsverket rekommenderar att man på förhand överväger om nyttan av att bränna är värt de möjliga riskerna. Bästa platsen för trädgårdsavfall är komposten eller avstjälpningsplatsen. Den lilla risbränningen kan trots goda avsikter glida ur händerna och utveckla sig till en markbrand. I farozonen kan vara förutom din egen egendom också grannarnas egendom. Den som tänder elden ansvarar för konsekvenserna, så det gäller att vara försiktig.

Beakta omständigheterna och förbered primärsläckning

Man bör på förhand beakta omständigheterna. Då det är hård vind, torka eller då skogsbrand- och gräsbrandvarning är i kraft får man inte tända öppen eld. Markägarens tillstånd behövs alltid för att få tända öppen eld. Man bör göra en anmälning till räddningsverket två veckor före den tänkta hyggesbränningen eller hanteringen av eld, som förorsakar betydande brandrök. Blanketten finner du på sidan www.lup.fi. Tidpunkten för hyggesbränningen bekräftas till räddningsverket ännu ett dygn före bränningen. Räddningsverket tar inte emot anmälningar om små trädgårdsavfallsbränningar. Det är bra att i god tid på förhand meddela grannen om bränningen.

På bränningsstället bör man ha tillräcklig primärsläckningsutrustning, såsom pytssprutor, vattenämbaren, handbrandsläckare eller trädgårdsslang med tryck. Det är bra att också tänka på hur man vid behov kan få hjälp till platsen. Då man ringer nödnumret 112 bör man kunna berätta sin position så exakt som möjligt. Kartkoordinaterna till sin mobiltelefon får man t.ex. via 112 Suomi-nödnummerapplikationen. Kom även ihåg att ladda mobiltelefonen och håll den tillgänglig. Om elden håller på att glida ur händerna, ring genast 112.

Vakta elden och försäkra dig om att elden inte blir och pyra

Man bör omsorgsfullt vakta elden hela tiden. Bränn enbart då det är ljust ute. I mörker fäster öppen eld förbipasserandenas uppmärksamhet och kan leda till falskt alarm. 

Skräp eller byggnadsavfall får man inte bränna. Se din egen kommuns miljöbestämmelser om ris- och övrig trädgårdsavfallsbränning.

Till slut försäkra dig om att elden säkert har slocknat och inte blir och pyra då du lämnar bränningsstället. Beakta att het aska kan tända en eldsvåda ännu efter en längre tid. Låt oss betrakta elden som en dräng och oss själva som en husbonde eller husmor!

Varningar och säkerhet, Meteorologiska institutet

Meddelande om hygges- och halmbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök (Word, på finska)


Ämne:
  • Säkerhet