Turvalliseen mökkeilyyn kuuluu myös nuohouksesta huolehtiminen. Säännölliset nuohoukset pitävät tulisijat ja hormit kunnossa ja ehkäisevät nokipaloja. Nuohouksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja.
Arjen turvallisuudesta kertova opas on käännetty yhdeksälle eri kielelle. Oppaasta löydät toimintaohjeita onnettomuustilanteisiin, tietoa pelastuslaitoksesta ja kodin turvallisuuteen liittyviä vinkkejä.

Ajankohtaista

RSS
  • Uudenmaan pelastuslaitosten 29.5.2018 alueilleen asettama tiukennettu avotulentekokielto on päättynyt ja siihen liittyvät rajoitukset purettiin keskiviikkona 20.6.2018 kello 12.00. Osassa Länsi-Uuttamaata maasto on kuitenkin edelleen kuivaa ja avotulenteon kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
  • Juhannuksenakin kannattaa ennakoida vaaranpaikat ja toimia niin, ettei vahinkoja satu liikenteessä, vesillä tai yhteisissä kesäpuuhissa.
  • Metsäpaloriski on koko maassa tällä hetkellä erittäin korkea. Uudenmaan alueella on pelkästään toukokuun aikana ollut yhteensä 188 maastopaloa. Näistä 78 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä ja 40 on arvioitu tahallaan sytytetyiksi. Uudenmaan pelastuslaitokset ovat asettaneet toistaiseksi voimassa olevan avotulentekokiellon koko alueelle. Kielto sisältää myös kulotuksen.
  • Maasto on pitkään jatkuneen kuivan ja lämpimän kelin vuoksi nyt erittäin kuivaa ja syttymisherkkää. Lähes koko Suomessa on voimassa metsäpalovaroitus mikä pelastuslain mukaan tarkoittaa, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää. Pelastuslaitokset kehottavat kaikkia kansalaisia huolehtimaan maastopalojen ennaltaehkäisystä.

Twitteristä