Ensihoitopalvelun yksiköt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toimii osana porrastettua ensihoitojärjestelmää. Järjestelmän tavoitteena on viedä kulloinkin riittävä tutkimus ja hoito potilaan luokse. Pelastuslaitoksen yksiköt on hajasijoitettu eri puolille toiminta-aluetta, jotta apu saataisiin mahdollisimman nopeasti perille. Yksiköt ovat valmiudessa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Ensivasteyksikkö on paloauto, jossa on ensivastetoimintaan koulutettu henkilöstö ja potilaan tutkimus- sekä hoitovälineet. Ensivastetehtävään voidaan lähettää myös toimintaan hyväksytty sopimuspalokunnan yksikkö. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilaita. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan ensimmäisenä tavoittavaa yksikköä, joka voi antaa hätäensiapua ja arvioida tilanteen. Ensivasteyksikön lisäksi onnettomuuskohteeseen hälytetään aina myös ensihoitoyksikkö.

Perustasoisen ensihoitoyksikön henkilöstöllä on riittävät valmiudet valvoa potilaan tilaa ja huolehtia potilaasta. Tarvittaessa yksikön henkilöstö kykenee suorittamaan yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. Hoitoa toteutetaan ensihoidon vastuulääkärin ohjeiden mukaan.

Hoitotasoisen ensihoitoyksikön henkilökunnalla on valmius hoitaa hätätilapotilasta tehostetun hoidon tasolla. Ensihoitajat toteuttavat potilaan hoitoa ensihoidon vastuulääkärin antamien määräysten mukaan. Hätäkeskusilmoituksen perusteella hoitotasoinen ensihoitoyksikkö lähetetään aina potilaan henkeä uhkaaviin tilanteisiin ensivasteen lisäksi.

Ensihoidon kenttäjohtoyksikön henkilökunnalla on valmius hoitaa hätätilapotilasta tehostetun hoidon tasolla. Esimies valvoo ja johtaa alueensa ensihoitotoimintaa. Yksikkö ei kuljeta potilaita.

FinnHEMS lääkärihelikopteri tuottaa ensihoitolääkäripalvelua Uudenmaan alueella.

Hälytykset ensihoitoyksiköille tulevat keskitetysti Hätäkeskuksesta, jossa tehdään riskinarvio eli arvioidaan millaista apua potilas tarvitsee.

Julkaistu 2.1.2012 klo 15.35 , päivitetty 1.2.2017 klo 10.11

Aihealue:
  • Ensiapu, 
  • Pelastuspalvelut