Hangossa harjoitellaan yhteistoimintaa merellä tapahtuvassa suuronnettomuudessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.11.2014 klo 15.59

Pelastuslaitoksen vene

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos osallistuu 11.–12.11. Suomenlahden merivartioston järjestämään meripelastustoimen suuronnettomuusharjoitukseen Hangossa.

Skenaariona harjoituksessa on matkustajalaivan joutuminen onnettomuuteen. Moniviranomaistehtävässä pelastetaan ihmiset palavasta matkustaja-aluksesta avomerellä ja perustetaan evakuointikeskus mantereelle Hangon alueelle. Harjoitus näkyy Hangossa keskiviikkona 12.11. klo 7-14 viranomaisajoneuvojen lisääntyneenä liikenteenä.

Harjoitukseen osallistuvat pelastuslaitoksen ja merivartioston lisäksi muun muassa Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Uudenmaan prikaati, Keravan hätäkeskus, Vartiolentolaivue ja Suomen meripelastusseura. Harjoitusta voi seurata Twitterissä twitter.com/merivartiosto, twitter.com/lupelastus.

Lue lisää harjoituksesta Rajavartiolaitoksen sivuilta

Yhteistyö on avainasemassa suuronnettomuusharjoituksissa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjesti ilmaliikenneonnettomuusharjoituksen 29.10. Kirkkonummella ja 5.11. Vihdissä yhdessä alueen kuntien ja yhteistyöviranomaisten kanssa.

Suuronnettomuusharjoituksen skenaariona oli kansainvälisen matkustajalentokoneen pakkolasku kunnan alueelle. Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jota on kuolleiden, loukkaantuneiden, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana. Mallina skenaariossa oli käytetty vuonna 1991 Ruotsin Gottrörassa tapahtunutta lento-onnettomuutta.

Kuntien ja viranomaisten edustajia luentosalissa

Harjoituksessa käytiin läpi onnettomuuden kulku ja eri viranomaisten toimenpiteet vaihe vaiheelta sekä pohdittiin miten kuntien eri toimialojen tulisi toimia harjoituksen kaltaisissa suuronnettomuustilanteissa. Erilaisten ryhmätöiden kautta toimivia toimintamalleja löydettiinkin useita. Keskiöön harjoituksessa nousi eri toimijoiden välinen yhteistyö, sillä mikään taho ei selviä suuronnettomuudesta omin voimin. Keskeisiksi aiheiksi keskusteluissa nousivat myös ennalta varautuminen ja tehokkaan viestinnän merkitys. Arvokasta antia harjoituspäivissä oli yhteistyötahojen tapaaminen kasvokkain yli kunta- ja viranomaisrajojen.

Ensimmäisessä harjoituksessa mukana olivat Kirkkonummen kunta sekä Espoon ja Kauniaisten kaupungit. Toiseen osallistuivat Vihdin ja Siuntion kunnat sekä Lohjan ja Karkkilan kaupungit. Lisäksi harjoituksiin osallistuivat Länsi-Uudenmaan poliisi, Finavia, Scandinavian Airlines, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keravan hätäkeskus, Kriisipäivystys, SPR, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Karviainen, Kuntaliitto ja Onnettomuustutkintakeskus.

Yhtenä pelastuslaitoksen tehtävistä on toimialueensa kuntien valmiussuunnittelun ja varautumisen tukeminen. Vuosien 2014–2015 aikana pelastuslaitos järjestää alueelliset valmiussuunnitteluseminaarit kuntien tekniselle ja ympäristötoimelle, sosiaali- ja terveystoimelle sekä sivistystoimelle. Palvelutasopäätöksensä mukaisesti pelastuslaitos järjestää joka toinen vuosi myös suuronnettomuusharjoituksia yhteistyössä kuntien kanssa.


Aihealue:
  • Turvallisuus