Inkoon öljyvahingon torjuntatyöt etenevät suunnitelman mukaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.3.2020 klo 14.58

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit jatkavat öljyntorjuntatöitä yhteisen suunnitelman mukaan Fagervikin lahdella Inkoossa. Vallitsevasta poikkeustilanteesta huolimatta töitä pyritään jatkamaan kuten tähänkin asti.

Maaperänäytteet koko alueelta on saatu otettua. Joidenkin kiinteistöjen osalta tehdään vielä täydentävää näytteenottoa. Näytteiden analyysitulosten valmistuttua jokaiselle onnettomuuden vaikutusalueella olevalle kiinteistölle valmistellaan kiinteistökohtainen tutkimusraportti sekä tarvittaessa kunnostussuunnitelma.

Öljyn pilaamaa kaislikkoa on saatu niitettyä jo monelta alueelta ja niitto jatkuu edelleen. Paikoitellen kaisla on kaatuneena, joten sen poisto vie enemmän aikaa. Rantojen suojana pidetään edelleen puomeja. Näin estetään jo puhdistettujen alueiden uudelleen saastuminen ja öljyn liikkuminen lahdella. Vanhoja imeytyspuomeja on kerätty pois ja uusia laskettu tilalle.

Öljyntorjunta on edennyt tutkimusten ja rantojen suojaamisen osalta niin, että lahden sulkevan meripuomin poistaminen voidaan aloittaa. Meripuomin poiston yhteydessä satama-alueen suojaavia puomeja lisätään ja samalla sataman toimintaa palautetaan ennalleen.