Inkoon sataman toiminta palautetaan ennalleen tammikuussa havaitun öljyvahingon jälkeen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.4.2020 klo 15.47

Inkoon Fagervikin lahden öljyvahingon torjunta on edennyt tutkimusten ja rantojen suojaamisen osalta niin, että lahden sulkenut meripuomi on voitu poistaa. Meripuomin poiston yhteydessä satama-alueen suojaavia puomeja on lisätty ja samalla sataman toiminta on palautettu ennalleen.

Öljyn pilaaman kaislikon niitto jatkuu lahdella vielä muutamilla alueilla. Öljy on osin imeytynyt kaislikkoon ja kun kaislaa niitetään, siitä saattaa irrota öljyä, joka näkyy ohuena kalvona veden pinnalla. Tilannetta tarkkaillaan ja tarvittaessa öljyä imeytetään lisäpuomeilla. Myös näytteitä otetaan tarpeen mukaan.

Rantojen suojana pidetään edelleen puomeja. Näin estetään jo puhdistettujen alueiden uudelleen saastuminen ja öljyn liikkuminen lahdella. Vanhoja imeytyspuomeja kerätään pois ja uusia lasketaan tilalle.

Alueen joidenkin kiinteistöjen osalta tehdään vielä täydentävää näytteenottoa. Näytteiden analyysitulosten valmistuttua jokaiselle onnettomuuden vaikutusalueella olevalle kiinteistölle valmistellaan kiinteistökohtainen tutkimusraportti ja tarvittaessa kunnostussuunnitelma. Tavoitteena on, että puhtaaksi havaittujen rantojen puomituksia päästään purkamaan vähitellen lahden etelärannalta.