Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa öljyntorjuntaa Inkoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.2.2020 klo 16.15

Inkoossa Fagervikin lahden satama-alueella 31.1.2020 havaitun öljyvuodon jälkeiset torjuntatyöt jatkuvat edelleen vahinkojen minimoimiseksi.

Pelastuslaitos on perjantaista lähtien estänyt öljyn laajemman leviämisen puomien avulla ja imeyttänyt öljyä imeytyspuomeilla. Toiminnan painopisteenä on ollut estää öljyn leviäminen pois Fagervikin lahdelta. Lahden itäinen pää on suljettu puomeilla sataman kohdalta, samoin etelään johtavat kanavat. Lisäksi sataman eteläpuolella oleva luonnonsuojelualue on suojeltu puomeilla. Torjuntatoimia jatketaan edelleen. Öljyn leviämistä alueella on tarkkailtu päivittäin ja kartoitettu yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Lähipäivinä rannat tutkitaan tarkemmin vahinkojen kartoittamiseksi.

Öljy on ohuena kalvona veden pinnalla, joten sen kerääminen on erittäin vaikeaa. Nyt lahti on osittain jäässä, mikä vaikeuttaa öljyn keräämistä entisestään. Tämän lisäksi vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttavat muutoksia vedenkorkeuteen ja veden virtauksiin, jonka seurauksena öljyn esiintyminen vaihtelee alueella.

Öljyvahingon jälkitorjunta tulee olemaan pitkä prosessi. Pelastuslaitos johtaa toimintaa tämän hetkisen arvion mukaan ainakin viikon loppuun asti.

Ensitorjunnan jälkeen vastuu jälkitorjunnasta siirtyy pelastuslain mukaisesti Inkoon kunnalle. Rantojen ennallistaminen tullaan tekemään asiantuntijoiden johdolla, ja vahingon aiheuttajan vastuulla on torjunnasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen.

Maanomistajat, jotka havaitsevat öljyä rannoillaan, voivat ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen puhelimitse 09 8162 8699 tai sähköpostitse pelastuslaitos@espoo.fi.

Lisäksi kuvia (osoitteineen tai kiinteistötunnuksineen) voi lähettää myös Inkoon kunnalle sähköpostitse osoitteeseen byggmiljo2@inga.fi.

Öljyntorjuntapuomit Fagervikin lahdella Inkoossa