Neljä virhettä asuintalossa – onko sinun kotisi turvallinen?

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
2.10.2014 klo 10.14

Hätätilanteessa lyhytkin hetki ennen avun saapumista voi tuntua ikuisuudelta. Apu lähtee usein matkalle vasta hätätilanteen ollessa käynnissä. Hallitsemalla oikeat ensitoimenpiteet ennen ammattiavun saapumista, voit pelastaa oman tai läheisesi hengen.

Virhe: Lastenvaunujen säilyttäminen porrashuoneessa

Pääkaupunkiseudulla sytytetään vuosittain palamaan noin kymmenen porrashuoneisiin jätettyä lastenvaunua. Palavat lastenvaunut täyttävät nelikerroksisen porrashuoneen savulla alle kahdessa minuutissa. Vaunut ovat helppo kohde tuhopolttajalle. Ne muuttavat palaessaan nopeasti koko porrashuoneen hengenvaaralliseksi tilaksi.
 • Porrashuoneen on aina oltava esteetön ja turvallisesti käytettävissä. Porrashuoneeseen varastoidut tavarat voivat hidastaa asukkaiden poistumista ja pelastajien toimintaa.
 • Taloyhtiö voi itse päättää tarvittavista toimenpiteistä turvallisten olosuhteiden järjestämiseksi. Asukkaat voivat esittää kehittämistarpeita taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Lastenvaunuille kannattaa järjestää säilytyspaikka, joka sijaitsee omassa palo-osastossaan erillään porrashuoneesta.
 • Kerrostalon porrashuone on asukkaan ensisijainen reitti ulos, mutta savuiseen porrashuoneeseen ei tule koskaan mennä. Jos porrashuoneessa on savua, on oikea toimintatapa jäädä odottamaan apua omaan asuntoon. Jos omassa asunnossa palaa, on sieltä poistuttava ja suljettava ovi takanaan.

Virhe: Pelastustielle pysäköinti

Pelastustielle pysäköinti voi viivästyttää avun perille pääsyä ratkaisevasti. Huoneistopalo kehittyy hengenvaaralliseksi alle viidessä minuutissa. Sairaskohtauksen saaneen potilaan hoidon aloittamisessa jokainen minuutti on kriittinen.
 • Taloyhtiö ja sen asukkaat voivat vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintamahdollisuuksiin ja asukkaiden turvallisuuteen huolehtimalla siitä, että pelastustiet pysyvät aina vapaana. Pihalle väärin pysäköidyt autot voi saada valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä.
 • Pelastustie taloyhtiön piha-alueella on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie tai muu kulkuyhteys, jonka tulee olla ajokelpoinen ja esteetön ja asianmukaisesti merkitty.

Virhe: Lukitsematon roskakatos

Suomessa sytytetään päivittäin noin viisi tulipaloa. Tuhopoltot kohdistuvat tyypillisesti roska-astioihin ja -katoksiin. Tulipalo voi pahimmillaan levitä asuinrakennukseen ja aiheuttaa vakavaa vaaraa asukkaille. Aineelliset vahingot voivat nousta huomattavan suuriksi, jos palo pääsee leviämään roska-astiasta esimerkiksi autokatokseen.
 • Tuhopolttoja voi ehkäistä tehokkaasti valaisemalla piha-alueen ja lukitsemalla roskakatoksen asiattoman pääsyn estämiseksi. Koosta riippuen erilliset roska-astiat saavat olla neljän–kuuden metrin päässä seinustasta. Palo-osastoimattomien roskakatosten tulisi sijaita vähintään kahdeksan metrin päässä rakennuksen seinustasta.

Virhe: Palovaroittimen kunnossapidon laiminlyönti

Vuonna 2013 Länsi-Uudellamaalla sattuneesta 179 rakennuspalosta ja -vaarasta palovaroitin ei toiminut vähintään neljässäkymmenessä.
 • Asuinhuoneiston palovaroittimen kunnossapito ja toimintakunto ovat huoneiston haltijan vastuulla. Asunto-osakeyhtiössä sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien paristojen vaihto kuuluu ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölle.
 • Palovaroittimen tärkein tehtävä on havahduttaa huoneiston asukas tulipalon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varoitin herättää usein myös naapureiden huomion, joiden tulisi mahdollisuuksiensa mukaan selvittää, onko hälyttävässä huoneistossa todellinen vaaratilanne. Hätätilannetta epäiltäessä tulee siitä ilmoittaa viipymättä hätäkeskukseen ja ryhtyä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti ja turvallisesti kykenee.

Vastuu turvallisuudesta kuuluu kaikille

Pelastuslaitos suosittelee asukkaita kiinnittämään huomiota asuintalonsa turvallisuuteen. Taloyhtiössä hallituksen tulee pitää huolta siitä, että oikeat palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät toimintatavat ovat asukkaiden tiedossa. Pelastussuunnitelma on taloyhtiön oma työkalu, joka ohjaa sen omatoimista varautumista. Riskien arvioinnin myötä taloyhtiössä osataan varautua oikeanlaisiin vaaratilanteisiin ja kohdistaa ennen kaikkea ennalta ehkäisevät toimenpiteet oikein. Taloyhtiön asukkaista kannattaa valita erityisesti turvallisuusasioihin perehtyvä henkilö. Hänen tehtävänsä on tukea hallitusta ja muita asukkaita asiaan liittyvissä kysymyksissä ja tehtävissä. Perehdytystä yhteisiin turvallisuusasioihin saa muun muassa alueellisten pelastusliittojen omatoimisen varautumisen kursseilta.

Koulutusta taloyhtiöiden turvallisuushenkilöstölle


Aihealue:
 • Paloturvallisuus, 
 • Turvallisuusohjeet, 
 • Turvallisuus