Ohjeet ja lomakkeet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tulipalo ja muut onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä. Jokainen voi kuitenkin omalta osaltaan pyrkiä ehkäisemään onnettomuuksia tai niiden vaikutuksia. Mitä paremmin on etukäteen varauduttu ja harjoiteltu vaara- ja uhkatilanteita varten, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä.

Osioon on koottu turvallisuuteen liittyviä ohjeita sekä yleisimpiä pelastuslaitoksen kanssa asioitaessa tarvittavia lomakepohjia. Kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä toiminnanharjoittajia koskevat säädökset ja pelastuslaki edellyttävät mm. pelastussuunnitelmien laatimisen sekä tiettyjen viranomaislupien hakemisen.

Julkaistu 23.1.2012 klo 17.41 , päivitetty 25.2.2019 klo 13.45

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat, 
  • Turvallisuusohjeet