Automaattiset paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Uusi kiinteistö, jonne tulee paloilmoitin

Kun rakennetaan kiinteistöä, jonne tulee automaattinen paloilmoitinlaitteisto, pelastuslaitos tarvitsee tiedon uuden paloilmoitinlaitteiston osalta hyvissä ajoin. Tarvittavia asiakirjoja ovat:

Kohdekorttipohja (doc, 55 Kt)(lähetäthän kortin pelastuslaitokselle Word-muodossa, kiitos)

Kohdepiirros

Asiakirjat lähetetään pelastuslaitokselle osoitteeseen pelastuslaitos@espoo.fi

Tietojen muuttuessa

Kun paloilmoitinkiinteistöön liittyviin tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi paloilmoittimen hoitaja vaihtuu tai kiinteistö vaihtaa omistaa, on tärkeää ilmoittaa muutoksista pelastuslaitokselle. Uudet tiedot ilmoitetaan yllä mainitulla kohdekorttipohjalla lähettämällä päivitetty kohdekortti Word-muodossa osoitteeseen pelastuslaitos@espoo.fi

Muista ilmoittaa muuttuneet tiedot myös Hätäkeskukselle, ohjeet ja lomake tietojen päivittämistä varten (siirryt toiseen palveluun) sekä kohteen linjavikaa valvovalle operaattorille.

Paloilmoitinlaitteiston haltija asentaa avainsäilön kiinteistöön pelastuslaitosta varten. Ks. ohje Pääsy paloilmoittimen käyttölaitteelle (Pdf)

Tilapäinen irtikytkentä

Esimerkiksi remontin, laitteiston vikaantumisen tai kunnossapitotöiden yhteydessä voi tulla tarve kytkeä paloilmoitinlaitteisto tilapäisesti pois käytöstä. Ohje Automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäinen irtikytkentä

Maksu erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä

Pelastuslaitos lähettää kirjallisen korjauskehotuksen kahden turhan paloilmoitinhälytyksen jälkeen. Kolmannesta tai sitä useammasta virheellisestä ilmoitinlaitteiston hälytyksestä 12 kk aikana voidaan paloilmoitinkiinteistölle lähettää lasku. Katso lisätiedot erheelliset paloilmoitukset.

Julkaistu 9.2.2012 klo 15.38 , päivitetty 18.2.2021 klo 7.54

Aihealue:
  • Paloturvallisuus