Avotulen teko

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tulen liekkejä.
Hyvä renki, huono isäntä.

Sananlaskun mukaan tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tulenteossa on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja riittävää varovaisuutta. Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, jonka seurauksena tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien (esim. kertakäyttögrillit) ja vastaavien muiden tulisijojen käytön katsotaan olevan avotulen tekoa. Avotuleksi ei lueta maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena.

Maanomistajan lupa

Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ei ota vastaan ilmoituksia koskien avotulen tekoa (poikkeuksina kulotus ja muu merkittävää savua tuottava polttaminen).

Espoon kaupungin maalla tapahtuvaan avotulen tekoon tulee hakea lupa alla olevalla lomakkeella.

Lomake: Avotulen teko Espoon kaupungin maalla

Palauta lomake pelastuslaitokselle vähintään viisi (5) päivää ennen ajateltua avotulen käyttöä. Voit lähettää lomakkeen sähköpostitse osoitteeseen: palotarkastaja@espoo.fi tai kirjepostilla osoitteeseen: Tilannekeskus, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, PL 6700 02070 Espoo.

Turvallisen avotulen teon edellytykset

Avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet ovat kuivuuden, kovan tuulen (yli 14 m/s) tai muun syyn takia sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Ilmatieteenlaitoksen antamien metsäpalo- ja ruohikkopalovaroitusten vallitessa avotulta ei myöskään saa tehdä. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.

Asianmukaista alkusammutuskalustoa on syytä varata paikalle riittävästi. Alkusammutuskalustona voi käyttää esimerkiksi käsisammutinta, sammutuspeitettä, sankoruiskua, puutarhaletkua tai vesiämpäriä.

On tärkeää suunnitella etukäteen, miten tulentekopaikalle saadaan tarvittaessa hälytettyä apua. Karttakoordinaatit saat tietoosi helposti 112 Suomi -sovelluksen avulla, ks.lisätiedot Hätäkeskuslaitoksen sivuilta. Kun soitat sovelluksen kautta hätänumeroon, sovellus välittää sijaintisi Hätäkeskukselle.

Julkaistu 5.9.2014 klo 10.23 , päivitetty 27.5.2021 klo 9.04

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet