Kulotus ja muu merkittävästi savua tuottava polttaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaitokselle tulee ilmoittaa kulotuksen tai muun merkittävästi savua tuottavan tulenkäsittelyn suunniteltu ajankohta kaksi (2) viikkoa etukäteen. Ajankohta tulee vahvistaa pelastuslaitokselle vielä vuorokautta ennen sähköpostitse tai puhelimitse 09 816 28699. Polttamiselle on aina oltava maanomistajan lupa. Naapureita on kohteliasta informoida mahdollisesta savuhaitasta hyvissä ajoin ennen polttamista.

Ilmoitus pelastuslaitokselle tehdään sivun lopussa olevalla lomakkeella. Ilmoitus toimitetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle sähköpostitse osoitteeseen pelastuslaitos@espoo.fi

Karttakoordinaatit ilmoitukseen saa esimerkiksi 112 Suomi -sovelluksen avulla, ks. lisätiedot hätäkeskuslaitoksen sivuilta.

Jätteitä (esim. rakennusjätteitä) ei saa koskaan polttaa. Kuntien ympäristömääräykset säätelevät risujen ja oksien sekä vastaavien puutarhajätteiden polttamista.

Ilmoitus kulotuksesta tai merkittävästi savua tuottavasta tulen käsittelystä (Word)

Julkaistu 27.4.2012 klo 12.49 , päivitetty 23.2.2016 klo 10.29

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat, 
  • Paloturvallisuus, 
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuusohjeet