Jätteen polttaminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Jätteen poltto on ympäristöviranomaisten ohjeen mukaan kielletty. Tämä koskee myös tynnyrissä tai vastaavassa tapahtuvaa polttamista. Esimerkiksi käsitellyn puutavaran, vanerin ja muovien polttaminen lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä on kielletty.

Haja-asutusalueilla puutarhajätteen avopoltto on sallittua, kunhan siitä ei aiheudu haittaa naapureille. Puutarhajätteeksi luokitellaan muun muassa risut, oljet, hakkuujäte ja kasvinlehdet. Avopoltolla tarkoitetaan tässä myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa. Puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä saa polttaa asianmukaisessa tulisijassa. Pelastuslaitos ei ota vastaan ilmoituksia puutarhajätteen polttamisesta.

Ohjeet perustuvat kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin ja ympäristöviranomaisten ohjeisiin. Taajamassa polttamista voidaan pitää useimmiten kiellettynä sillä perusteella, että polttamisesta syntyvä sakea savu aiheuttaa kohtuutonta savu- ja hajuhaittaa lähellä asuville naapureille. Savu ja siinä olevat nokihiukkaset voivat aiheuttaa myös terveyshaittoja.

Kuntien ympäristöviranomaiset suosittelevat puutarhajätteen hävittämistä ensisijaisesti kompostoimalla omalla pihamaalla. Mikäli tämä ei onnistu, suositellaan puutarhajätteen toimittamista kuntien vastaanottopaikoille.

Jätteiden hävittämisasiat ja määräysten tulkintakysymykset kuuluvat kunnan ympäristöviranomaiselle. Ympäristöviranomaiselle voi ilmoittaa myös mahdollisista naapureiden aiheuttamista savuhaitoista.

Lisätietoja:

Julkaistu 12.4.2012 klo 13.47 , päivitetty 9.10.2014 klo 16.18

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat, 
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus