Paloriski-ilmoitus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Viranomaisten tulee ilmoittaa virkatoimiensa yhteydessä tai muutoin havaitsemastaan ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle (pelastuslain 42 § pykälä).

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä. Myös hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtiva toiminnanharjoittaja ja tämän palveluksessa oleva henkilöstö on velvollinen ilmoittamaan havaitusta vaarasta.

Ilmoituksen voitte tehdä Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston paloriski-ilmoitus lomakkeella.

http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/

Esimerkkejä mahdollisista vaaroista ja riskeistä

  • Asuntoon ja/tai sen välittömään ympäristöön on kertynyt huomattava määrä tavaraa/jätettä.
  • Asunnossa liikkuminen tai asunnosta poistuminen on vaarantunut tai on vaara, että palo voi syttyä ja levitä poikkeuksellisen nopeasti.
  • Liedellä tai tulisijan välittömässä läheisyydessä säilytetään ylimääräistä tavaraa.
  • Sauna on täynnä tavaraa tai kiukaan välittömässä läheisyydessä on tavaraa.

Lisätietoja saatte tarvittaessa päivystävältä palotarkastajalta:

Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 9.00-11.30, p. 09 8162 6815

Julkaistu 25.11.2019 klo 15.13 , päivitetty 25.11.2019 klo 15.20

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus