Ilotulitusluvat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ilotulitteiden lupahaku- ja ilmoitusmenettely

Tämä ohje koskee kuluttajailotulitteiden, ammattikäyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden sekä tehosteräjähteiden käyttöä. Ohje on laadittu yhteistyössä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa.

Kuluttajailotulitteet (kaupasta saatavat ilotulitteet)

Ilotulitus ilman erillistä ilmoitusta on sallittu 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00. Ilotulitteiden käytöstä tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. Pelastusviranomaisen tulee päätöksessään ottaa huomioon eri kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä esitetyt kellonajat, koska ilotulitus aiheuttaa ympäristöön melua. Ilotulituksen järjestäjän on tiedotettava ympäristön asukkaita sillä alueella, jolla ilotulituksen arvioidaan aiheuttavan häiriötä. Tiedotus voidaan toteuttaa esimerkiksi postilaatikoihin jaettavalla tiedotteella.

Lupa ilotulitteiden yksityiselle käytölle myönnetään seuraavasti:

- Ilotulituksen tulee loppua ennen klo 22:00
- Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia ilotulitteita  (halkaisijaltaan   enintään 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavat ilotulitteet), tulee ilotulituksen loppua ennen klo 24:00.
 Vihdissä ja Karkkilassa ilotulituksen on aina päätyttävä klo 22:00 mennessä.
- Ilotulituksen saa aloittaa kaikkina viikonpäivinä klo 12:00. Tätä aikaisempi aloitusaika harkitaan tapauskohtaisesti. Lupa anotaan erillisellä lomakkeella kirjallisesti. Raaseporissa ilotulituksen saa järjestää asemakaavoitetulla alueella vain ympäristöviranomaisen hyväksymällä alueella, lukuun ottamatta uudenvuodenaattoa.

Lomake palautetaan
• sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos(AT)espoo.fi tai
• postitse osoitteeseen Espoon kaupunki, Länsi Uudenmaan pelastuslaitos, PL 6700, 02070 ESPOON KAUPUNKI, kuoreen merkintä "ilotulitukset".
Ilmoitus on jätettävä vähintään 5 päivää ennen ilotulitusta. Ilotulituksen järjestäminen edellyttää maanomistajan lupaa. Päätös toimitetaan ilmoittajalle joko sähköpostitse tai postitse.

Ilmoitus ilotulituksesta

Ammattimaiset ilotulitteet (ilotulitusnäytökset)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava Länsi-Uudenmaan poliisille vähintään 14 vrk ennen näytöksen järjestämistä.

Poliisi voi asettaa näytöksen järjestämiselle ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia. Poliisi voi kieltää näytöksen järjestämisen, jos ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta riittävät vaatimukset eivät täyty. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta).

Poliisin on ilmoituksen johdosta kuultava pelastusviranomaisia.

Mikäli ilotulitus suoritetaan Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen omistamalta maalta, tulee hakea lupa avotulen tekoon Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Raaseporissa ilotulituksen saa järjestää asemakaavoitetulla alueella vain ympäristöviranomaisen hyväksymällä alueella, lukuun ottamatta uudenvuodenaattoa.

Näytösten ajankohdat pääsääntöisesti

- Uusi vuosi 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00.
- Ilotulituksen tulee loppua ennen klo 22:00
- Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia ilotulitteita (halkaisijaltaan enintään 100 mm tai meluisuudeltaan niitä  vastaavat ilotulitteet), tulee ilotulituksen loppua ennen klo 24:00.
- Vihdissä ja Karkkilassa ilotulituksen on aina päätyttävä klo 22:00 mennessä.
- Ilotulituksen saa aloittaa kaikkina viikonpäivinä klo 12:00. Tätä aikaisempi aloitusaika harkitaan tapauskohtaisesti.

Ilotulitusnäytösilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää (lentokorkeus, äänen voimakkuus), varotoimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Ilmoituksesta on syytä käydä ilmi miten ympäristöä on suunniteltu tiedotettavan mahdollisesta häiriöstä.

Tehosteräjähteet / pyrotekniset tehosteet

Tehosteräjähteiden käytöstä on tehtävä pelastuslaitokselle ilmoitus viimeistään 14 vrk ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ja mahdolliset liitteet tulee lähettää osoitteisiin anu.puttonen(AT)espoo.fi ja henna.piisku(AT)espoo.fi. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.
Pelastuslaitokselle toimitettavassa ilmoituksessa on nimettävä vastuuhenkilö, jolla on panostajalain mukainen pätevyys. Ilmoituksesta tulee lisäksi käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia välineitä näytöksessä aiotaan käyttää (korkeus, suojaetäisyydet ja äänen voimakkuus) sekä varotoimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi. Ilmoituksesta on syytä käydä ilmi miten ympäristöä on suunniteltu tiedotettavan mahdollisesta häiriöstä.

Ilmoitus pyroteknisten erikoistehosteiden käytöstä (pdf, 1141 Kt)

Ulkona suoritettavien tehosteräjäytysten ajankohdat pääsääntöisesti

- Tehosteräjäytyksen tulee loppua ennen klo 22:00.
- Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia tehosteita, tulee tehostusräjäytyksen loppua ennen klo 24:00

Ilotulitteiden käyttö

Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille. Ilotulitteiden käyttäjä vastaa, etteivät rakettien suuntaaminen, tuli, kipinät, eivätkä putoavat kepit aiheuta vaaraa ihmiselle, rakennuksille, lähiympäristölle tai liikenteelle.
Ilotulituksen järjestäjän tulee informoida lähiseudun asukkaita ilotulituksen järjestämisestä. Ilotulitteiden käyttöön, säilytykseen ja myyntiin liittyviä lisätietoja saa parhaiten Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kotisivuilta tukes.fi.

Alueet, joilla ilotulitteita ei saa käyttää

Teollisuusalueilla ilotulitteita ei saa käyttää. Ilotulitusta näköetäisyydellä pääväylistä (Kehä 1-2-3, Länsiväylä, Turun moottoritie, Vihdintie) on pyrittävä välttämään arkisin kello 7:00-18:00.
Muutamat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kunnat ovat rajanneet ilotulitteiden käytön keskusta-alueillaan seuraavasti:
- Sammatti: 300 metrin säteellä kirkosta on ilotulitteiden käyttö kielletty.
- Hanko: keskustan alue, sallittu vain Regattarannassa (pieni yleinen uimaranta vapaudenpatsaan luona).
- Karjaa: Rautatieaseman lähistöllä ilotulitteiden käyttö on kielletty.
- Tammisaari: Keskustassa saa ampua vain seuraavilla alueilla:
   o Södra Viken
   o Ormnäs strand
   o Knipnäs strand
   o Handelshamnen
   o Stallörsparken

Julkaistu 9.1.2012 klo 13.09 , päivitetty 27.6.2018 klo 13.22

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Yleisötilaisuudet