Ohjeita suunnittelijoille ja rakentajille

Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten

Erityinen palotarkastus on rakennustyömaalla ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta tehtävä palotarkastus. Erityisen palotarkastuksen suorittaa pelastusviranomainen. Käyttöönottotarkastuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen. Tarkastuksilla on oltava käytettävissä kaikki edellytetyt viranomaisen leimaamat lupa-asiakirjat, mukaan lukien palotekninen suunnitelma tai muistio.

Ohje vastaaville työnjohtajille

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Lomake on tarkoitettu liitettäväksi rakennuslupa-asiakirjoihin ja vastaavat tiedot on esitettävä pääpiirustuksissa.

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Pelastustien suunnitteluopas

Tämä julkaisu on opas rakennuksen pelastusteitä suunnitteleville. Opas on tarkoitettu
sovellettavaksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella.

Pelastustien suunnitteluohje

Ohje vesijohtoverkon suunnittelijoille

Tämä julkaisu on opas sammutusveden suunnitteluun. Opas on tarkoitettu sovellettavaksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella.

LUP sammutusvesiohje (pdf, 42 Kt)

Viranomaisverkon sisäpeitto

Pelastuslain mukaan viranomaisradioverkon kuuluvuus on varmistettava rakennuksissa tai rakennelmissa sekä liikenne- ja huoltotunneleissa, joissa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski (Pelastuslaki 379/2011, 109 § ja Suomen rakentamismääräyskokoelma). Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on yhdessä naapuripelastuslaitosten ja Suomen Erillisverkkojen kanssa laatinut ohjeen uudisrakentamiseen liittyen ja samaa ohjetta sovelletaan myös toteutettaessa sisäpeittoratkaisu valmiiseen rakennukseen.

Lisätietoja viranomaisradioverkon sisäpeiton toteuttamisesta saa Suomen Erillisverkot Oy:n sivuilta.

Lomakkeet

Viranomaisverkko VIRVE sisäpeitto (kuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä)

Virve-sisäverkon tarvekartoituslomake L1

(Lomake L1, Word-muodossa)

Jäteastioiden sijoittamisessa huomioitavaa:

Tuhopolttojen estämisessä on tärkeää, että pihalla olevat roska-astiat on sijoitettu tai suojattu siten, että niissä syttyvä tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin. Pelastuslain 9 § mukaan rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on pidettävä sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen. Myös Finanssialan Keskusliiton suojeluohje tuhopolttojen torjunnasta velvoittaa vakuutetun tai vakuutuksenottajan huolehtimaan tuhopolttojen torjunnasta.

Roska-astioiden turvaetäisyydet rakennusten räystäslinjasta

4 metriä
 • yksittäiset 240 ja 600 litran roska-astiat
 • metalliset roska-astiat
 • syväkeräysastiat/syväsäiliöt
  6 metriä
  • useamman roska-astian rivistöt
  • pahvirullakot
  8 metriä
  • osastoimattomat jätekatokset
  • palavaa materiaalia sisältävät vaihtolavat (avolavat)

  Seinän viereen sijoitettava jätekatos

  Aina ei pystytä täyttämään jätekatosten turvaetäisyystavoitetta (8m). Tällöin rakenteet on palo-osastoitava.  Oleellisinta katoksen rakenteissa on se, että seinän ja katon muodostama rakenne kokonaisuudessaan kestää katoksen sisällä olevan palon rasitukset paloluokan mukaisesti, tuuletusseinää lukuun ottamatta (on siis varmistettava, ettei mahdollinen tulipalo pääse leviämään jätekatoksesta muihin rakennuksiin).

  Avoimen katoksen tuuletusseinä sijoitetaan poispäin rakennuksesta ja vähintään neljän metrin päähän rakennuksesta. Muut katoksen seinät sekä katto toteutetaan rakennuksen paloluokan vaatimusten mukaisiksi. Avoimen tuuletusseinän turvaetäisyys naapurirakennukseen on myös huomioitava.

  Lisätietoja:

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on julkaissut aiheesta oppaan: Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta.

  Finanssiala Tuhopolttojen torjunta.

  Nousujohdon suunnittelu ja toteutus

  Rakennuksiin ja muihin tiloihin sijoitettavien nousujohtojen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan tämän ohjeen periaatteita.

  Nousujohdon suunnittelu ja toteutus

  Ilmoitus väestönsuojasta

  Ilmoitus väestönsuojasta

  Täytetty lomake toimitetaan allekirjoitettuna rakennusvalvontaviranomaiselle.

  Julkaistu 9.2.2012 klo 15.45 , päivitetty 14.2.2019 klo 10.28

  Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet