Pelastussuunnitelmat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaki velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi muun muassa miten onnettomuuksia ennaltaehkäistään ja vaaratilanteita torjuntaan sekä rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt. Lisäksi pelastussuunnitelmassa on oltava mukana asukkaille ja muille henkilöille annettavat turvallisuus- ja toimintaohjeet onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja vaaratilanteissa toimimista varten.

Turvallisuudesta huolehtiminen on merkittävä osa niin tavallisen kansalaisen arkea kuin yritysten, yhteisöjen, laitosten ja virastojen jokapäiväistä toimintaa.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

Huom! Pelastussuunnitelma on yritystäsi/yhteisöäsi varten. Rakennuksen pelastussuunnitelmaa ei enää pelastuslain mukaan tarvitse lähettää pelastuslaitokselle.

Päivystävä palotarkastaja antaa tarvittaessa neuvontaa pelastussuunnitelmaan liittyen, arkisin klo 9.00-11.30, (09) 8162 6815.

Julkaistu 9.2.2012 klo 17.59 , päivitetty 31.10.2014 klo 12.40

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Yleisötilaisuudet, 
  • Turvallisuus