Tilapäismajoitus

Tilapäinen majoittuminen tarkoittaa lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tilapäismajoitus tällaisissa tiloissa on mahdollista, mikäli majoittumisen turvallisuusjärjestelyt on toteutettu tämän ohjeen mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoituskäyttöön.

Tilapäismajoitus voi olla kestoltaan enintään seitsemän (7) vuorokautta. Viikoittain toistuvaa majoittumista ei voida pitää tilapäismajoituksena.

Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta oheisella lomakkeella pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.

Sähköpostilla: pelastuslaitos@espoo.fi

Tai postitse: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Päivystävä palotarkastaja, PL 6700, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Lisätietoa menettelystä päivystävältä palotarkastajalta, p. 09 816 26 815 (arkisin klo. 9.00 – 11.30).

Ohje tilapäismajoituksesta (Pdf)

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Huonekohtainen majoitusluettelo

Julkaistu 9.2.2012 klo 18.07 , päivitetty 17.3.2016 klo 8.40

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Yleisötilaisuudet, 
  • Turvallisuus