Öljyvahingon torjunta Inkoossa jatkuu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.3.2020 klo 11.28

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit jatkavat öljyntorjuntatöitä yhteisen suunnitelman mukaan Inkoon Fagervikin lahdella.

Kaislikon niittäminen likaantuneimmilta alueilta on aloitettu ja sitä jatketaan arviolta muutaman viikon ajan. Rannoilla ja vedessä olevaa öljyä kerätään ja imeytetään myös edelleen.

Ympäristöasiantuntijat jatkavat maanäytteiden ottoa alueella. Meriveden pinta on laskenut vastaamaan tapahtuma-ajankohtaa, joten maaperänäytteet saadaan otettua aiemmin veden alla olleilta alueilta. Maaperä- ja vesinäytteiden tulosten perusteella tehdään kullekin vahingon vaikutuspiirissä olevalle kiinteistölle oma kunnostussuunnitelmansa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) lintuasiantuntija tulee torstaina 12.3. arvioimaan öljyvahingon vaikutuksen alueen vesilinnustoon ja laatii suosituksen tarvittaville jatkotoimille.