Oman kodin paloturvallisuus kiinnostaa pientalojen asukkaita Länsi-Uudellamaalla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.10.2020 klo 11.23

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos lähetti kesällä osalle alueensa pientaloasukkaista paloturvallisuusoppaan ja itsearviointilomakkeen kodin paloturvallisuuden tarkistamiseksi.

Tänä vuonna kirjeen sai noin 4100 taloutta. Asukas tarkistaa, onko lomakkeella mainitut paloturvallisuuteen liittyvät asiat kotona kunnossa ja lähettää vastaukset pelastuslaitokselle.

Itsearvioinnilla pelastuslaitos haluaa kannustaa asukkaita omatoimiseen kodin turvallisuuden parantamiseen.

”Noin 70 % kirjeen saaneista on palauttanut lomakkeen. Kiitämme aktiivisuudesta jo vastauksensa lähettäneitä” mainitsee johtava palotarkastaja Raki Salmela.

Niille, jotka eivät ole vielä vastanneet, lähetetään muistutuskirje. Muistutuskirjeitä lähetetään noin 1 000. Muistutukseen voi vastata 30.11.2020 saakka.

Toivomme, että kaikki kirjeen saaneet palauttaisivat sen määräaikaan mennessä. Jos kirjettä ei palauta muistutuksesta huolimatta, pelastuslaitos voi tehdä palotarkastuksen kyseiseen pientaloon loppuvuoden tai viimeistään alkuvuoden aikana.

Salmelan mukaan palautusprosentti on viime vuosina ollut hyvä, yli 90 % lomakkeista on palautettu pelastuslaitokselle.

Riittävästi palovaroittimia ja osoitenumero näkyviin

Johtava palotarkastaja Raki Salmela on käynyt läpi kaikki tähän mennessä palautetut vastaukset.

”Vastaajat ovat itsearvioinnin myötä kiinnittäneet huomiota esimerkiksi palovaroittimien määrään. Moni on hankkinut niitä lisää”, kertoo Salmela.

Palovaroittimia on oltava jokaisessa asuinkerroksessa vähintään yksi jokaista alkavaa 60m2 kohden. Erittäin tärkeää olisi asentaa palovaroittimet jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreittien varrelle.

Moni asukas on myös havahtunut siihen, että oman kodin osoitenumerointi ei välttämättä näy hyvin.

”Selkeä ja näkyvä osoitenumerointi auttaa auttajia löytämään perille. Talon numeron ei välttämättä tarvitse olla valaistu. Meille riittää, että numerointi on helposti havaittavissa myös pimeällä. Numerointi voi olla esimerkiksi valoa heijastavalla pohjalla tai niin, että katuvalaistus osuu siihen.”

Vaatimus valaisevasta osoitenumeroinnista voi kuitenkin tulla kaupungin rakennusjärjestyksestä, joten oman kotikaupungin rakennusjärjestys kannattaa tarkistaa.

Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät puiden oksat tai pensaat peitä osoitenumeroa näkyvistä.

Nuohous kannattaa tilata

Korona-aika on vaikuttanut monessa kodissa myös siihen, että vuosittaista nuohousta ei ole uskallettu tilata.

Nuohoojat ovat kuitenkin laatineet hyvät turvaohjeistukset, joita noudattamalla nuohous on turvallista sekä tilaajalle että nuohoojalle.

Lain mukaan kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Säännölliset nuohoukset pitävät tulisijat ja hormit turvallisessa kunnossa. Vakinaisessa asunnossa takka tai puilla lämmitettävä kiuas on nuohottava kerran vuodessa, vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein.

”Säännöllisellä nuohouksella voidaan ehkäistä nokipaloja ja muita palovahinkoja tehokkaasti. Nuohous tuo myös energiansäästöä”, muistuttaa johtava palotarkastaja Salmela.

Tavoitteena onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Itsearviointilomakkeiden lähettäminen on osa pelastuslaitoksen tekemää paloturvallisuuden valvontaa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Alueet, joille itsearviointilomakkeita postitetaan, valitaan pelastuslaitoksen vuosittaisen suunnitelman mukaan.

Pelastuslaitos tekee edelleen myös perinteisiä palotarkastuksia itsearvioinnin lisäksi. Palotarkastukset pyritään suuntaamaan kohteisiin, joissa on erityinen tarve paloturvallisuuden asiantuntijoiden käynnille. Lisäksi pelastuslaitoksen yksiköitä kiertää asuinalueilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Havainnoista jätetään korjauskehotuskirje ja tarvittaessa rakennuksessa voidaan suorittaa palotarkastus. Vuosittain Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tekee noin 2000 palotarkastusta erilaisiin toimitiloihin ja kiinteistöihin.

Pelastuslaitoksen nettisivuilta löytyy kodin turvallisuuden tarkistuslista, jonka avulla oman kodin turvallisuusasioita voi käydä läpi, vaikkei valvontakirjettä omaan postilaatikkoon tänä vuonna olisi tullutkaan.

Päivystävään palotarkastajaan voi olla arkisin klo 9.00-11.30 yhteydessä, jos on kysyttävää kodin paloturvallisuudesta tai itsearvioinnista p. 09 8162 6815.