Omavalvontalomakkeita postitettu asukkaille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.5.2018 klo 12.14

Osa Länsi-Uudenmaan alueen asukkaista saa postitse omavalvontalomakkeen ja ohjekirjasen, jonka avulla kodin turvallisuusasioita voi käydä läpi. Huomiota pyydetään kiinnittämään muun muassa palovaroitinten toimintaan, sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön ja muuhun onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Lomake palautetaan täytettynä pelastuslaitokselle ja ohjekirjanen jää asukkaalle.

Lomake on osa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tekemää paloturvallisuuden valvontatyötä, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Pelastuslaitos tekee edelleen myös perinteisiä palotarkastuksia omavalvonnan lisäksi. Palotarkastukset pyritään suuntaamaan kohteisiin, joissa on erityinen tarve paloturvallisuuden asiantuntijoiden käynnille.

Turvallisuutta voi parantaa pienillä teoilla

Alueet, joille omavalvontalomakkeita postitetaan, valitaan pelastuslaitoksen vuosittaisen suunnitelman mukaan. Vain osa asukkaista saa siis lomakkeen tänä keväänä. Oman kodin turvallisuusasioita voi käydä läpi myös tarkistuslistan avulla.

Omavalvonnan lisäksi pelastuslaitoksen yksiköitä kiertää asuinalueilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Turvallisuushavainnolla kiinnitetään huomiota mm. asuintalojen osoitenumerointiin ja tuhopolttojen ennalta ehkäisyyn. Pientaloihin havainnoista jätetään korjauskehotuskirje ja taloyhtiöissä suoritetaan tarvittaessa palotarkastus.

Turvallisuutta voi usein parantaa pienillä teoilla. Esimerkiksi talon osoitenumeron näkyvyyden parantaminen voi nopeuttaa avun saapumista useilla minuuteilla. Pitämällä kodin siistinä lisää myös kodin turvallisuutta. Palovaroittimen toimintakunnosta huolehtiminen on tärkeää ja jokaisesta kodista olisi hyvä löytyä helposta paikasta alkusammutusväline, esimerkiksi sammutuspeite tai käsisammutin.


Aihealue:
  • Turvallisuus