Paloturvallisuus paranee tekniikalla ja läheisistä välittämällä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.11.2014 klo 18.29

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote

Ihmiset elävät yhä vanhemmiksi, ja tavoitteena on, että omassa kodissa asutaan mahdollisimman pitkään. Tällaiset asiat tuovat haastetta turvallisuusasioille. On aiheellista kysyä, kuinka asuminen turvataan ihmisen ikääntyessä. Ikäihmisten asumisen turvallisuus on tämänvuotisen Paloturvallisuusviikon yhtenä painopisteenä. Paloturvallisuutta voi edistää niin teknisillä ratkaisuilla kuin läheisistä huolehtimallakin.

Karuimmillaan ikäihmisten asumisen turvallisuushaasteet näkyvät palokuolemissa. Suomalaisista noin 20 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä. Tulipaloissa kuolleista heidän osuutensa on jopa 40 prosenttia. Ikääntyneiden ihmisten kotien paloturvallisuudessa on siis parantamisen varaa.

Paloturvallisuuden heikentymiselle on muutama selkeä syy. Ikääntyminen hidastuttaa ennen pitkää ihmisen havainnointia, reagointia ja liikkumista. Tällöin voi olla vaikeaa toimia tulipalotilanteessa sen vaatimalla ripeydellä. Lääkitykset voivat heikentää muutenkin huonontunutta havainnointikykyä.

Mummon ja vaarin turvallisuutta voivat parantaa paitsi he itse, myös lähimmäiset ja ikäihmisten parissa työskentelevät.

– On aiheellista kiinnittää huomiota niin ikäihmisen kodin kuin koko rakennuksenkin turvajärjestelyihin, painottaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino.

– Jos lähimmäinen havaitsee, ette mummo ei enää pärjää yhtä hyvin kuin ennen, kannattaa harkita vaikkapa palovaroittimen lisälaitteita helpottamaan tulipalon havaitsemista. Jos taas muisti näyttäisi pätkivän, hyviä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi liesiturvalaitteet.

Laajemmista turvajärjestelmistä ja vaikkapa verkkovirtaan kytketyistä palovaroittimista puolestaan huolehtii taloyhtiö tai palveluntarjoaja, jos seniorit asuvat kerrostalossa tai asumispalveluiden piirissä.

Turvallisuutta edistää myös läheisistä huolehtiminen. Mummolassa käydessä lapset tai lapsenlapset voivat testata palovaroittimen ja vaikkapa katsoa että sähkölaitteissa ei ole pölyä, lieden ympäristössä ei säilytetä mitään syttyvää ja että poistumisreitti on esteetön.

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 22.11.-1.12. Teemaviikon tavoitteena on parantaa koko Suomen paloturvallisuutta. Lisätietoa Paloturvallisuusviikko.fi


Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuus