Arvot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Perustehtävä tiivistää pelastuslaitoksen olemassaolon tarkoituksen. Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja.
Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia.

Arvot muodostavat organisaatiokulttuurin perustan ja ovat asioita, joita pelastuslaitoksessa pidetään tärkeimpinä. Arvot ovat luonteeltaan pysyviä.
Ylin arvo pelastustoimessa on ihmishenkien pelastaminen. Sitä toteutetaan ensisijaisesti ehkäisemällä henkilövahinkoja jo ennakolta. Mahdollisen onnettomuuden tai tapaturman sattuessa pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin pelastamaan ihmishenkiä.

Pelastuslaitoksen arvot

Ammatillisesti kuvaa muun muassa jatkuvaa ja laajenevaa osaamisen kehittämistä sekä oman ja toisen työn arvostusta.

Ennakoivasti tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassa asioiden ennakointi antaa mahdollisuuden suunnitella paremmin, vaikuttaa tapahtumiin ennakolta, toimia nopeammin ja saavuttaa parempia tuloksia sen sijaan, että reagoitaisiin vasta sitten, kun asia on jo tapahtunut.

Inhimillisesti tarkoittaa muun muassa ihmisarvon kunnioitusta, tasapuolisuutta, moniarvoisuutta ja vastuuta ympäristöstä.

Luotettavasti-arvon taustalla on ajatus, että pelastustoimeen ja sen jokaiseen jäseneen voi luottaa.

Yhteistyöhakuisesti muistuttaa siitä, että hyvä kumppanuusverkosto ja aktiivinen yhteistyön hakeminen mahdollistaa parhaan mahdollisen tuloksen ja resurssien tehokkaan käytön. 

Julkaistu 24.4.2012 klo 15.29 , päivitetty 26.3.2014 klo 9.45