Tietoa tietosuojasta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Tämä tarkoittaa muun muassa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Espoon kaupungin organisaatiota ja noudattaa Espoon kaupungin tietosuojalinjauksia. 

Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet. Tietosuojalla parannetaan luottamusta verkkopalveluihin sekä hyödynnetään digitalouden tarjoamia mahdollisuuksia kaupungin toiminnassa.

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi rekisteröity vaatia tietojen oikaisemista.

Jos tiedonkeruu perustuu suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja vaatia tietojensa poistamista. Kaupungin ja pelastuslaitoksen palveluista suurin osa perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Rekisteröidyllä ei ole tällöin oikeutta vaatia tietojensa poistamista.

Pyynnöt osoitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteeseen paikan päällä henkilöllisyys todistaen. Asiakas voi lähettää tietopyynnön myös kirjeitse suoraan tietosuojaselosteessa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle, kirjaamoon tai asiointipisteeseen. Asiakas voi tulla noutamaan itse pyytämänsä tiedot kirjaamosta tai asiointipisteestä tai tiedot voidaan toimittaa hänelle kirjattuna kirjeenä.

Tietopyyntölomakkeet löytyvät Espoon kaupungin sivuilta

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tietosuojaselosteet

Henkilöturvallisuusselvitysrekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 112 Kt)

Kulunvalvonnan ja työajan seurantarekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 128 Kt)

Kuntien yhteystietorekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 131 Kt)

Tekstiviestijärjestelmärekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 133 Kt)

Pelastuslaitoksen palvelutuotannon vuorosuunnittelu (pdf, 131 Kt)

Pelastuslaitoksen henkilöstön palvelussuhdetiedot, harjoitusseuranta, tietosuojaseloste (pdf, 151 Kt)

Rakennusten ja rakennetun ympäristön turvallisuusilmoitusrekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 134 Kt)

Varautumistehtävien henkilörekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 122 Kt)

Varustekorttirekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 131 Kt)

Videovalvontajärjestelmä, tietosuojaseloste (pdf, 135 Kt)

Palvelusuhteeseen liittyvien tietojen kyselyrekisteri, tietosuojaseloste (pdf, 118 Kt)

Sopimuspalokunnat, tietosuojaseloste (pdf, 152 Kt)

Visma Numeron työvuorosuunnittelujärjestelmä, tietosuojaseloste (pdf, 85 Kt)

Tietoa lup.fi-sivustosta

Julkaistu 29.6.2018 klo 10.24 , päivitetty 6.5.2021 klo 12.38

Aihealue:
  • Tietosuoja ja tietoturva