LUP ja metro

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Metro on ollut merkittävä hanke myös pelastuslaitoksen kannalta. Se on tuonut alueellemme uudenlaisen toimintaympäristön ja siihen perehtyminen on vaatinut työyhteisössämme poikkeuksellisen laajan koulutusprosessin. Olemme mukana metron kaikissa vaiheissa, suunnittelusta valmiin metron käyttöön yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Aktiivisesti mukana jo suunnitteluvaiheessa

• Alusta lähtien suunnittelussa mukana.

• Turvallisuustekijöiden huomioiminen.

• Pelastuslaitoksen toimintamahdollisuuksien varmistaminen niin rakentamisen aikana kuin metron valmistuttua.

Rakentamisen aikainen valvonta

• Vuoden 2014 alusta lähtien valvontakäynnit Länsimetron työmailla. Tavoitteena tarkastaa kaikki metrotyömaat kaksi kertaa vuodessa.

• Olosuhteet maanalaisilla työmailla haastavat, työntekijöitä paljon ja poistumisetäisyydet tunneleissa jopa satoja metrejä. Rakentajien ja pelastuslaitoksen turvallisten toimintaolosuhteiden varmistaminen yhdessä Länsimetron, Swecon ja urakoitsijoiden kanssa.

Pelastusharjoitukset työmailla

• Aloitettiin vuonna 2010.

• Tähän mennessä järjestetty noin 100 pelastusharjoitusta yhteistyössä muiden viranomaisten, Länsimetron, HKL:n Swecon ja urakoitsijoiden kanssa.

• Harjoitellaan yhdessä erilaisia onnettomuusskenaarioita ja kehitetään parhaita toimintamalleja.

• Työmaiden pelastusharjoituksia jatketaan kunnes metron jatkekin valmistuu.

Moniviranomaisyhteistyö ja pelastustoiminnan kehittäminen

• Pelastuslaitos kehittää omaa osaamistaan, ohjeistustaan, ajokalustoaan ja välineistöään metroympäristöön sopivaksi.

• Myös ensihoito on aktiivisesti mukana metroharjoituksissa ja toiminnan kehittämisessä.

• Eri viranomaisten välistä yhteistyötä on tiivistetty ja kehitetty.

Laajamittaista henkilöstön koulutusta

• Pelastushenkilöstön suunnitelmalliset metrokoulutukset aloitettiin syksyllä 2013. Kyseessä on laitoksemme historian suurin koulutusurakka sisältäen yhteensä tuhansia tunteja koulutusta.

• Metro toimintaympäristönä edellyttää pelastajilta erityisiä taitoja ja osaamista (mm. metrojunien nosto, virtakiskojen maadoitus, viestiyhteydet maan alla, erikoiskalusto).

• Koulutuksia järjestetään koko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen työvuoroille, jotta kaikilla pelastajilla olisi perusvalmiudet toimia metroon liittyvissä onnettomuustilanteissa. Laajempi koulutus on annettu Espoon ja Kirkkonummen alueen pelastushenkilöstölle.

Metrojunan vieressä tunnelissa palomiehiä tutkimassa metrojunan alaosaa taskulamppujen kanssa. Kuva otettu metroharjoituksesta.

Julkaistu 13.6.2016 klo 10.35 , päivitetty 17.11.2017 klo 16.42

Aihealue:
  • Turvallisuus