Ensihoidon ammattilaisilta vaaditaan nopeaa päätöksentekokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ensihoitajat Ida-Kaisa Hakala ja Riitta Björn. Riitta Björn ja Ida-Kaisa Hakala valmistuivat joulukuussa 2012 Metropolia ammattikorkeakoulusta ensihoitajiksi. Heidän työtehtäviinsä kuuluvat erilaiset ensihoidon tehtävät, mm. potilaan tilan arviointi kohteessa haastattelemalla, tutkimalla ja havainnoimalla, erilaiset ensihoitotoimenpiteet sekä neuvojen antaminen. Lisäksi he arvioivat potilaan mahdollisen kuljetustarpeen. Asemapalveluksessa paloasemalla he huolehtivat mm. varastotilauksista ja tarvikekaappien kunnosta sekä toimivat opiskelijoiden ohjaajina ja perustason kouluttajina. He osallistuvat myös esim. ensiapu- ja pelastusnäytöksiin ja päiväkotivierailuihin. Heidän työvuoronsa kestää 12 tuntia, aamu kahdeksasta ilta kahdeksaan. Työpäiviä on 2-4 peräkkäin ja vapaita on 1-7 päivää työvuorojen välissä.

Nopeat päätökset ja vaihtelevuus kuuluvat työn arkeen

Haastavinta ensihoitotyössä on potilaan tilan arviointi. ”Joskus on vaikeaa nopeasti arvioida mikä potilaan todellinen tilanne on. Potilaalla voi olla monenlaisia oireita ja voi olla vaikea määrittää mikä on varsinainen ongelmien syy ja mitkä sen seurausta. Potilaan tilaa pitää aina pohtia monelta kantilta. Lääkäriltä voimme kysyä tarvittaessa konsultoivaa apua”, Riitta ja Ida-Kaisa kertovat.

Mukavinta työssä on sen vaihtelevuus. ”Jokainen tehtävä ja potilas ovat erilaisia. Työ on yllätyksellistä. Etukäteen ei koskaan tiedä mitä tulee vastaan. On myös mukavaa, kun maisemat vaihtuvat, ei tarvitse olla koko päivää neljän seinän sisällä”, Riitta Björn toteaa. ”Liikkuminen paikasta toiseen on mukavaa ja työssä pääsee kohtaamaan monenlaisia ihmisiä. Pidän myös siitä, että saa oppia uutta ja voi kehittyä, tietoja pitää päivittää jatkuvasti sillä työ muuttuu koko ajan”, Ida-Kaisa Hakala pohtii ammattinsa hyviä puolia.

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä

”Voimme suositella alaa, jos tykkää vaihtelevasta ja haastavasta työstä, ja on kiinnostunut ihmisistä ja hoitoalasta. Tässä työssä pitää olla tosi hyvät vuorovaikutustaidot. Lisäksi pitää olla hyvä paineensietokyky”, Riitta ja Ida-Kaisa kertovat ensihoitajan urasta haaveileville. Heidän mielestään on hyvä olla myös huumorintajuinen eikä asioita tule ottaa liian henkilökohtaisesti, työssä kuulee monenlaista minkä kannattaa antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. ”Tämä on kiehtova ammatti. Päivääkään en ole katunut ammatinvalintaani”, naiset toteavat yhdessä. Heillä molemmilla on taustallaan lähihoitajan tutkinto ja ensihoitajan työ on kuulunut lapsuuden ja nuoruuden haaveammatteihin.

Ensihoitotyössä on tärkeää muistaa huolehtia myös omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. ”Työ on fyysisesti kuluttavaa ja raskasta. Ensihoitajan tehtävistä ei jää monikaan eläkkeelle. Omasta kunnosta ja työergonomiasta on huolehdittava”, Riitta ja Ida-Kaisa sanovat. Vaikka työ on fyysisesti vaativaa, naisetkin pärjäävät alalla: ”Monet asiat ovat enemmän tekniikka- kuin voimakysymyksiä. Ja tarvittaessa voi pyytää apua esimerkiksi palomiehiltä. Ei kannata olla tyhmänrohkea ja nostaa omat voimat ylittäviä taakkoja”, he pohtivat työn fyysistä vaativuutta. ”Oma pää pitää olla työssä kunnossa, ja työasiat pitää jättää töihin. Tiukat tilanteet puidaan työpaikalla eikä asioita viedä kotiin."

Ensihoitajat ovat akuutin hoidon asiantuntijoita. He ovat usein ensimmäisinä ammattiauttajina tapahtumapaikalla. Ensihoitajat joutuvat nopeasti arvioimaan tilanteen ja tekemään päätöksiä potilaalle annettavasta hoidosta.

Ensihoitotyössä tehdään yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. poliisi, pelastushenkilöstö ja sopimuspalokunnat, sosiaaliviranomaiset, sairaalat, terveyskeskukset, kotihoito, FinnHEMS-lääkärihelikopteri sekä Rajavartiolaitos.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on jatkuvassa hälytysvalmiudessa useita ensihoitoyksiköitä sekä ensihoidon kenttäjohtoyksikkö. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon yksiköt suorittivat Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella vuonna 2011 yhteensä 17554 ensihoidon tehtävää, joista kiireellisiä oli 15265. Lisäksi muut pelastuslaitoksen yksiköt (paloautot) suorittivat Länsi-Uudenmaan alueella 1211 ensivastetehtävää.

Julkaistu 24.7.2012 klo 12.46 , päivitetty 2.9.2020 klo 12.28

Aihealue:
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuus