Tilannekeskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaitoksen tilannekeskus tukee 24/7 Länsi-Uudenmaan pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisytoimintaa, ensihoitoa sekä pelastuslaitoksen alueen kuntien toimintaa.

Tilannekeskus ylläpitää tilannekuvaa pelastustoiminnan valmiudesta sekä pelastustoimen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Näiden tilannetietojen perusteella pelastuslaitos varautuu etupainotteisesti mahdollisiin uhkatilanteisiin. Tilannekeskus toimii myös osana suuronnettomuuksien johtokeskusta ja avustaa pelastustoimintaa onnettomuustilanteissa.

Päivittäisen toiminnan palvelu- ja neuvontapiste

Tilannekeskus toimii Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaihteena, kaikki vaihteeseen soitetut puhelut yhdistyvät tilannekeskukseen. Tilannekeskus on pelastuslaitoksen päivittäisen toiminnan palvelu- ja neuvontapiste.

Tilannekeskus ylläpitää hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen tarvitsemia järjestelmiä ja tiedostoja sekä mahdollistaa osaltaan pelastuslaitoksen tehtävien suorittamisen päivitetyin ja toimivin yhteyksin.

Ympärivuorokautisena palveluna tilannekeskuksella on mahdollisuus palvella monipuolisesti myös alueen kuntia. Muun muassa erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa välitetään eri kuntien ja pelastuslaitoksen vastuuhenkilöille ilmoituksia varautumisesta ja onnettomuuksista. Lisäksi tilannekeskus ottaa vastaan hälytyksiä Espoon kaupungin kiinteistöistä välittäen ne eteenpäin huoltohenkilöstölle.

Pelastuslaitoksen viestinnän keskus

Keskuspaloasemalle on sijoitettu säteilyvalvontalaitteisto sekä sääasema. Niiden arvoja tarkkaillaan tilannekeskuksessa ja viranomaiset saavat päivittäin tietoa automaattisten yhteyksien kautta.

Länsi-Uudenmaan alueen väestöhälytinten ohjaus tapahtuu tilannekeskuksesta. Hälytysäänien lisäksi järjestelmään voidaan selväkielisesti lukea ohjeita kuntalaisille joko kaikkiin hälyttimiin samanaikaisesti tai valitsemalla käyttöön yksittäisiä hälyttimiä tilanteen mukaan.

Onnettomuustilanteissa tilannekeskuksen rooli tiedottamisessa varsinkin alkuvaiheen puhelinpalvelussa on merkittävä. Tilannekeskus välittää myös pelastuslaitoksesta lähettävät onnettomuustiedotteet.

Julkaistu 20.1.2012 klo 15.56 , päivitetty 2.3.2015 klo 15.46

Aihealue:
  • Paloasemat, 
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuus