Liikenneonnettomuudet

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Pelastus- ja ensihoitohenkilöstö auttaa päivittäin liikenneonnettomuuksien uhreja. Monet onnettomuudet olisi helposti estettävissä yksinkertaisin keinoin: pitämällä riittävä turvaväli ajoneuvojen välillä, ajamalla oikeaa tilannenopeutta ja käyttämällä turvavöitä, sekä käyttämällä kypärää kaksipyöräisillä liikuttaessa.

Autosi tarpeelliset varusteet hätätilanteita varten

 • Ensiapulaukku
 • Turvavyöleikkuri tai puukko
 • Huomioliivit
 • Jauhesammutin
 • Varoituskolmio
 • Taskulamppu
 • Lapio
 • Lämmintä vaatetta kylmällä säällä

Toimi näin onnettomuuspaikalla

Jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, tehdä hätäilmoitus ja ryhtyä kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Selvitä mitä on tapahtunut ja estä lisävahingot

Ota huomioon muu liikenne. Pysähdy tien reunaan, aja riittävän sivuun ja kytke hätävilkut. Pue huomioliivit päälle heti poistuessasi autosta, varo ohiajavaa liikennettä. Luo yleiskäsitys tilanteesta. Mitä on tapahtunut? Selvitä loukkaantuneiden lukumäärä ja kuinka moni mielestäsi tarvitsee kiireellistä hoitoa.

Soita 112

Havaittuasi, että kyseessä on hätätilanne tai liikenneturvallisuus on vaarantunut, soita hätänumeroon 112, tai pyydä muita paikallaolijoita hälyttämään apua. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo ja opastaa sinua, arvioi avun tarpeen ja hälyttää tarkoituksenmukaisen avun. Hätäkeskuspäivystäjä pystyy neuvomaan sinua ensiaputoimenpiteiden suorittamisessa.

Pelasta välittömästä vaarasta

Jos joku on välittömässä hengenvaarassa esimerkiksi palavan auton sisällä, voit kykyjesi mukaan pelastaa uhrin ulos ajoneuvosta ja siirtää hänet turvalliseen kohtaan. Tehokkain ja nopein siirtotapa yksinään auttavalle on tarttua uhria kainaloiden alta ja raahata uhria taaksepäin. Jos ajoneuvon moottoritila on tulessa, voit käyttää käsisammutinta.

Siirrä potilas ulos ajoneuvosta vain, jos se on välttämätöntä auton syttymisvaaran, hukkumisvaaran tai potilaan tilan kannalta. Rauhoita onnettomuuden uhria. Älä jätä loukkaantunutta yksin. Jos uhri on keskellä ajotietä, pysäytä muu liikenne, jos se vain on mahdollista tehdä turvallista esim. heiluttamalla varoituskolmiota (älä vaaranna omaa henkeäsi!) Hätäkeskus antaa lisäohjeita miten toimia.

Varoita ja opasta

Laita varoituskolmio näkyvään kohtaan. Järjestä opastaja varoittamaan ja ohjaamaan liikennettä. Opasta tarvittaessa paikalle saapuvia hälytysajoneuvoja näkyvästi käsiä heiluttamalla. Huomioi oma turvallisuutesi liikennettä ohjatessa, käytä heijastin/huomioliivejä.

Älä kuvaa

Jos paikalla on jo tarpeeksi auttajia, aja rauhallisesti onnettomuuspaikan ohi. Muistathan, että kuvaaminen voi vaarantaa liikenneturvallisuutta ja se on epäeettistä onnettomuuden osallisia ja heidän omaisiaan kohtaan.

Hätäensiapu liikenneonnettomuuksissa

Saapuessasi onnettomuusajoneuvon luo sammuta ensin ajoneuvon moottori virtakatkaisimesta. Pidä virta-avain tallessa, pelastushenkilöstö voi tarvita sitä pelastusraivauksen aikana. Varo mahdollisesti laukeamattomia airbag-turvatyynyjä. Pidä uhrit lämpimänä ja varmista, että tajuttomien uhrien hengitystiet ovat avoimet. Vaurioituneen auton sisällä istuvia, normaalisti hengittäviä tajuttomia tai tajuissaan uhreja ei yleensä ole tarpeen siirtää. Älä jätä loukkaantuneita yksin. Toimi hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tärkeimpiä henkeä pelastavia toimenpiteitä ovat hätänumeroon 112 soittaminen, tajuttoman uhrin hengitysteiden avaaminen, suurten ulkoisten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja mahdollisesti selkäydinvamman saaneen, tajuissaan olevan uhrin paikallaan pitäminen.

Hengitysteiden avaaminen on olennaisen tärkeää uhrin ollessa tajuton. Voit avata hengitystiet palauttamalla pään normaaliasentoon, kohottamalla hieman uhrin leukaa ja kääntämällä otsaa taaksepäin. Jos loukkaantuneita on useita ja olet ainut ensiaputaitoinen henkilö paikalla, keskity auttamaan tajuttomia, suuresta verenvuodosta tai vaikeasta hengitysvaikeudesta kärsiviä uhreja.

Julkaistu 4.1.2012 klo 19.18 , päivitetty 21.1.2020 klo 11.57

Aihealue:
 • Ensiapu, 
 • Liikenneturvallisuus, 
 • Onnettomuudet, 
 • Pelastuspalvelut, 
 • Turvallisuusohjeet