Öljyntorjunta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Maa-alueilla tapahtuu Suomessa vuosittain noin 2000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä. Pieniinkään päästöihin ei saa suhtautua välinpitämättömästi. Öljy leviää maaperässä ja erityisesti salaoja-, kaapeli- sekä vesi- ja viemäriputkistokaivantoja pitkin. Se voi myös läpäistä muovisen vesijohdon ja pilata juomaveden.

Öljyvahingon sattuessa aloita ympäristöön karanneen öljyn imeyttäminen turpeen, purun tai öljynimeytysaineen avulla. Ilmoita vahingosta välittömästi hätäkeskukseen 112. Estä öljyn leviäminen viemäreihin tai vesistöihin. Estä avotuli tai kipinöinti.

Tietoa öljysäiliöiden tarkastuksesta ja huollosta.

Öljyntorjunta merellä

Öljyvahinkojen torjuntatoimen ylin johto ja valvonta kuuluvat ympäristöministeriölle.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) huolehtii ympäristöministeriön alaisuudessa merellisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan yleisestä järjestämisestä ja kehittämisestä.

Alueelliset ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä ja ne tarvittaessa osallistuvat torjuntatoimiin.

Pelastuslaitos antaa virka-apua ja osallistuu öljyntorjuntaan

Alueellisen pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta ja annettava öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisille virka-apua.

Öljyvahinkojen torjunnasta huolehditaan voimassaolevan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisältää mm. öljyntorjuntavalmiuteen ja -kalustoon liittyvät päätökset. Suunnitelma tarkistetaan joka neljäs vuosi ja sen muutokset vahvistaa ympäristökeskus.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on käytössä myös vuonna 2008 valmistunut ennakkopuomitussuunnitelma sekä vuonna 2011 valmistunut SÖKÖ II manuaali, jossa kuvataan suuren alusöljyvahingon eri osa-alueiden organisoiminen vahinkotilanteessa.

Öljyntorjunta-alukset ovat valmiina toimimaan

Öljyntorjuntatehtävissä käytetään pelastuslaitoksen erityisesti öljyntorjuntatehtäviin hankittua kalustoa, jota varastoidaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen öljyntorjuntavarastoissa, jotka sijaitsevat Hangossa, Tammisaaressa, Lohjalla, Kantvikissa sekä Espoon keskuspaloasemalla.

Pelastuslaitoksen kookkaimmat öljyntorjunta-alukset on sijoitettu tasaisesti koko pelastustoimen alueelle. Suurimmat alukset vaativat miehistöltä asianmukaisen pätevyyskirjan sekä riittävän määrän harjoitusta ja koulutusta vuosittain, jotta aluksilla voidaan operoida turvallisesti eri vuorokauden aikoina ja erilaisissa sääolosuhteissa.

Öljyntorjuntaa merellä.

Julkaistu 4.1.2012 klo 15.13 , päivitetty 9.3.2018 klo 14.36

Aihealue:
  • Onnettomuudet, 
  • Turvallisuus