Toimintavalmius

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Päivittäisistä sammutus-, pelastus- ja ensihoitotehtävistä huolehtivat ympäri vuorokauden työvuorossa olevat, hyvin koulutetut palomiehet ja ensihoitajat paloasemilta käsin. Onnettomuuden laajentuessa voidaan lisähenkilöstöä kutsua pelastuslaitoksen vapaavuoroista. Myös sopimuspalokunnat (VPK) voidaan hälyttää osallistumaan pelastustoimintaan.

Suuronnettomuuden tai muun poikkeuksellisen tilanteen sitä vaatiessa pelastuslaitoksella on mahdollisuus muutamassa tunnissa kohottaa valmiuttaan. Tällöin pelastuslaitoksen omaa henkilöstöä täydennetään tarpeen mukaan kuntien ja muiden yhteistoimintaviranomaisten henkilöstöillä sekä sopimuspalokuntien ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen jäsenillä. Lisäksi poikkeusoloja varten on erityinen valmiussuunnitelma, jonka kautta voidaan turvata tärkeimmät peruspalvelut olosuhteissa, joissa yhteiskunnan normaali toiminta on häiriintynyt.

Minuutissa liikkeelle

Pelastuslaitoksen yksiköt lähtevät paloasemilta kiireellisiin tehtäviin 60 sekunnissa hälytyksen saamisesta. Yhdellätoista paloasemalla on välittömässä valmiudessa pelastusyksikkö, jonka miehistövalmius on aina vähintään 1+3. Vahvuus koostuu pelastussukellusohjeen mukaisesti savu-, kemikaali- ja pintapelastuskelpoisista henkilöistä. Sopimuspalokuntien yksiköiden lähtövalmius on eri riskialueiden tavoitteiden ja voimassaolevien palokuntasopimusten mukainen.

Riskialueet

Länsi-Uudenmaan alue on jaettu riskialueisiin mm. asukastiheyden, rakennetun pinta-alan ja liikennetiheyden perusteella. Pelastuslaitoksen toimintaa suunnitellaan ja mm. paloasemat pyritään sijoittamaan tämän luokituksen mukaisesti.

 • I riskialueet ovat tiheään rakennettuja ja tiheästi asuttuja taajamia sekä vilkkaasti liikennöityjä tiealueita, joissa onnettomuuden todennäköisyys on suuri ja joissa onnettomuudet vaarantavat erityisen suuren ihmismäärän tai uhkaavat erityisen suuria omaisuus-, ympäristö- ja kulttuuriarvoja.
 • II riskialueet ovat alueita, joissa suuren määrän ihmishenkiä vaarantavat tai suuria omaisuus-, ympäristö- tai kulttuuriarvoja uhkaavat onnettomuudet ovat mahdollisia.
 • III riskialueet ovat asuttuja alueita, joissa on yksittäisiä asumuksia laajempia kylätaajamia tai asutuskokonaisuuksia sekä vilkkaasti liikennöityjä väyliä.
 • IV riskialueet ovat asumattomia tai niillä on yksittäisiä asumuksia harvassa.

Pelastustoimen alueella eri riskialueet tavoitetaan pelastusyksiköillä seuraavasti:

 • I riskialueella 80 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 6 minuuttia.
 • II riskialueella 90 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 10 minuuttia.
 • III riskialueella 90 prosentissa kiireellisistä pelastustehtävistä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on enintään 20 minuuttia.
 • IV riskialueella toiminta voi käynnistyä edellä esitettyä hitaammin.

Kokonaistoimintavalmiusaika: onnettomuuden havaitseminen, hätäpuhelun vastaanottaminen, pelastusyksiköiden hälyttäminen, lähtöaika 60s, ajoaika onnettomuuspaikalle, onnettomuuden vaatimat toimenpiteet (mm. kaluston selvitys).

Vaikeasti tavoitettavilla alueilla on tärkeää varautua siihen, että pelastusyksiköiden saapuminen voi kestää, esim. syrjäseuduilla, vesistöalueilla ja luonnossa avun tulo voi kestää jopa yli tunnin.

Julkaistu 4.1.2012 klo 14.39 , päivitetty 21.8.2020 klo 14.08

Aihealue:
 • Pelastuspalvelut