Tulipalot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tulen riistäytyessä hallitsemattomasti valloilleen, ja kun se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, puhutaan tulipalosta. Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien palomiehet ovat koulutettuja sammutustehtäviin. Pelastuslaissa säädetään toimenpiteistä tulipalojen ehkäisemiseksi ja niiden sammuttamiseksi.

Palomiehet sammuttavat tulipalon.

Maastopalot

Maastopaloihin kuuluvat mm. metsäpalot, hakkuuaukeiden palot, suoalueiden ja turvetuotantoalueiden palot sekä ruohikkopalot. Ilmavirtausten mukana maastopalojen savu ja haju kulkeutuu usein hyvinkin kauas. Maastopalojen savu on orgaanisen aineksen (esim. puu, turve, ruoho) palamisesta syntyvää palamistuotetta (palokaasuja, nokea, tuhkaa).

Palavan orgaanisen aineksen määrä vaihtelee riippuen siitä onko kyseessä esim. kangasmetsän vai suopohjaisen turvemaan palo. Maastopalot etenevät sekä pintapalona että latvapalona mutta tunkeutuvat usein myös syvälle maa-ainekseen (esim. turvepohjaisten alueiden palo saattaa edetä maan alla pitkiä matkoja ja tulla esiin pintapalona eri kohdissa). Maastopalojen sammuttaminen vie aikaa ja on haasteellista. On tärkeää, että palosta saadaan mahdollisimman pian ilmoitus hätäkeskukseen ja palokunta pääsee sammuttamaan paloa.

Rakennuspalot

Tulipalot, joissa rakennusten rakenteet tai irtaimisto syttyvät palamaan, ovat rakennuspaloja. Myös rakennuksen sisällä tapahtuneet koneen tai laitteen palamiset, ruoan palamiset sekä nokipalot ovat rakennuspaloja. Rakennuspaloja sattuu Suomessa yhteensä noin 6000 vuodessa. Suurin osa paloista sattuu asunnoissa ja vapaa-ajanasunnoissa (muut mm. tuotanto- ja varastotiloissa, kokoontumis- ja liiketiloissa).

Suurin osa rakennuspaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta, syttymissyitä ovat mm. varomaton tulen käsittely, ruuan laitto, kynttilät ja tupakka. Yleinen palon aiheuttaja on myös vika koneessa tai laitteessa (yleisimmät televisio, pyykinpesukone, kiuas, liesi/uuni, kylmälaitteet). Luonnonilmiöt, palovaaralliset aineet ja eläimet aiheuttavat myös joitakin rakennuspaloja vuosittain.

Ole aina varovainen tulen kanssa. Älä jätä avotulta tai edes pieniä tuikkukynttilöitä palamaan ilman valvontaa. Huolehdi, että kotonasi on toimivia palovaroittimia riittävästi. Hanki kotiisi alkusammutusvälineet (esim. käsisammutin ja sammutuspeite) ja opettele käyttämään niitä.

Liikennevälinepalot

Liikennevälinepalo on tulipalo, jossa liikenneväline, perävaunu tai työkone on syttynyt palamaan. Tieliikennevälinepaloja sattuu Suomessa vuosittain noin 2400-2700. Jos autosi syttyy palamaan, pysähdy välittömästi, sammuta moottori, poistu itse ja auta muita kyydissä olevia poistumaan autosta. Soita hätänumeroon 112, jos palosta voi aiheutua vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Myös vesiliikennevälineissä tapahtuu tulipaloja, vesialusten tulipalojen määrät vaihtelevat vuosittain noin 20-40 palon välillä. Esim. moottoriveneissä tapahtuvissa tulipaloissa tuli leviää usein räjähdysmäisen nopeasti veneen rakenteen ollessa lujitemuovia ja tulen levitessä polttoainesäiliöihin. Kaikissa veneissä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisäkone tai yli 25 kW:n perämoottori tulee olla hyväksytty ja vuosittain tarkastettu sammutin. Ks. Rajavartiolaitoksen ohjeita veneilijöille

Raideliikenteen ajoneuvoissa paloja syttyy vuosittain alle 20. Ilmailuvälineiden palot ovat hyvin harvinaisia, enimmillään kaksi paloa vuodessa.

Muita tulipalotyyppejä ovat mm. muuntaja- ja muut sähkölaitepalot sekä roskasäiliöpalot.

Julkaistu 4.1.2012 klo 19.12 , päivitetty 1.9.2020 klo 10.37

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuus