Vaaralliset aineet ja niiden torjunta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys-, palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Länsi-Uudenmaan alueella sijaitsee useita laajamittaisen kemikaalinkäsittelyn ja -varastoinnin kohdetta. Lisäksi alueen halki kulkevat vaarallisten aineiden rautatie- ja maantiekuljetukset aiheuttavat onnettomuusriskin. Monesti tällaisten aineiden kuljetus- tai säilytysastioiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa suuren vaaran laajankin alueen väestölle, teollisuuden henkilöstölle tai ympäristölle.

Yhteistyötä Uudenmaan alueella

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on varautunut vaarallisten aineiden onnettomuuksiin sijoittamalla torjuntakaluston alueella olevien riskien mukaan. Kaikissa vakinaisissa pelastusyksiköissä on kalusto vaarallisten aineiden onnettomuuden ensitoimien aloittamiseen. Kaasutiiviitä kemikaalisuojapukuja on pelastusyksiköihin sijoitettuna yhteensä noin 40 kpl. Erikoiskalustoa on lisäksi sijoitettu Lohjan paloaseman vaarallisten aineiden torjuntakonttiin, Espoon raivausyksikköön sekä alueellisesti peräkärryihin ja paloasemille.

Vaarallisten aineiden torjunnan kehittämiseksi Uudenmaan läänin pelastuslaitokset ovat kehittäneet ja yhdenmukaistaneet kalustoa sekä hankkineet yhteisen kemikaalintorjuntayksikön. Yksikkö on sijoitettuna Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen asemalla 3, josta yksikkö tavoittaa reilussa tunnissa lähes koko alueen. Lisäksi Helsingin pelastuslaitoksen henkilöpuhdistuslinja palvelee koko aluetta.

Kemikaalisukellus.

Julkaistu 8.3.2012 klo 17.08 , päivitetty 1.9.2020 klo 13.04

Aihealue:
  • Onnettomuudet, 
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuus