Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi ja valvonta on käynnissä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.6.2020 klo 14.56

Osa Länsi-Uudenmaan alueen asukkaista saa kesäkuussa postitse lomakkeen ja ohjekirjasen, joiden avulla oman kodin paloturvallisuusasioita voi käydä läpi. Huomiota pyydetään kiinnittämään muun muassa palovaroitinten toimintaan, sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön ja muuhun onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Lomake on tärkeää palauttaa täytettynä pelastuslaitokselle ja ohjekirjanen jää asukkaalle.

Jos arviointikirje ei tänä vuonna kolahda omaan postilaatikkoon mutta haluaa kuitenkin omatoimisesti parantaa kodin turvallisuutta, itsearvioinnin voi tehdä lataamalla oppaan verkkosivultamme osiosta Turvallinen koti.

Tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Itsearviointiaineiston lähettäminen ja analysointi on osa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tekemää paloturvallisuuden valvontatyötä, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

Kaikki palautetut lomakkeet käydään pelastuslaitoksella huolellisesti läpi. Pelastuslaitos tekee asuintaloon palotarkastuksen, jos lomakkeen tiedot viittaavat siihen, että paloturvallisuudessa on merkittäviä puutteita. Palotarkastus tehdään pistokokeellisesti myös osaan sellaisista taloista, joista lomake on palautettu ja huomautettavaa ei ole ollut.

Pelastuslaitos toivoo, että kaikki arviointikirjeen saaneet palauttaisivat sen määräaikaan mennessä. Jos kirjettä ei palauta muistutuskirjeestä huolimatta, pelastuslaitos tekee palotarkastuksen kyseiseen pientaloon loppuvuoden tai viimeistään alkukevään aikana. Palautusprosentti on viime vuosina ollut kiitettävä.

Pelastuslaitos tekee edelleen myös perinteisiä palotarkastuksia itsearvioinnin lisäksi. Palotarkastukset pyritään suuntaamaan kohteisiin, joissa on erityinen tarve paloturvallisuuden asiantuntijoiden käynnille.

Turvallisuutta voi parantaa pienillä teoilla

Alueet, joille itsearviointilomakkeita postitetaan, valitaan pelastuslaitoksen vuosittaisen suunnitelman mukaan.

Suunnitelman kartta-aineisto on tänä vuonna päivitetty. Päivityksen vuoksi on mahdollista, että talon asukas saa kirjeen, vaikka sellainen on täytetty viimeisen 10 vuoden aikana. Näissäkin tilanteissa asukkaita pyydetään täyttämään lomake ja lähettämään se pelastuslaitokselle. Tavallisesti pientalon valvontaväli on 10 vuotta. Noin 4700 asukasta saa lomakkeen tänä kesänä.

Asukkaiden itse tekemän paloturvallisuusarvioinnin lisäksi pelastuslaitoksen paloautot kiertävät asuinalueilla tekemässä turvallisuushavaintoja. Turvallisuushavainnoilla kiinnitetään huomiota mm. asuintalojen osoitenumerointiin ja tuhopolttojen ennalta ehkäisyyn. Jos palomiehet havaitsevat turvallisuuspuutteen, he jättävät talon postilaatikkoon turvallisuushavaintoilmoituksen.

Turvallisuutta voi usein parantaa pienillä teoilla. Esimerkiksi talon osoitenumeron näkyvyyden parantaminen voi nopeuttaa avun saapumista hätätilanteessa useilla minuuteilla. Pitämällä kodin siistinä lisää samalla myös kodin turvallisuutta. Palovaroittimen toimintakunnosta huolehtiminen on tärkeää. Jokaisesta kodista olisi hyvä myös löytyä helposta paikasta alkusammutusväline, esimerkiksi sammutuspeite tai käsisammutin.

paloturvallisuuden itsearviointi