Piirinuohouksesta luovutaan Länsi-Uudellamaalla vuonna 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.6.2017 klo 18.00

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta päätti 8.6.2017, että piirinuohousjärjestelmästä luovutaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuoden 2018 alussa. Nuohous järjestetään 1.1.2018 alkaen sopimusperusteisesti eli kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella. Voimassa olevat nuohoussopimukset pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien välillä päättyvät 31.12.2017.

Nykyisessä piirinuohousjärjestelmässä nuohooja on ottanut yhteyttä asiakkaaseen tarjoten nuohousaikaa alueittain oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Jatkossa asiakkaan tulee itse valita ja tilata nuohousyrittäjä paikalle. Tietoa oman alueen toimijoista löytyy mm. paikallislehdistä ja netistä. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.

Pelastuslain 379/2011 59 § mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouksen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut voi tuottaa pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia muulta palveluntuottajalta (ns. piirinuohous) tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Vuoden 2018 alusta alkaen siirrytään viimeksi mainittuun sopimusperusteiseen malliin.

Taustalla lakimuutosvalmistelu

Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksen ja muutostarpeen taustalla on sisäministeriössä käynnissä oleva nuohouksen uudistamishanke. Lue lisää sisäministeriön sivuilta

Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella on kaikkiaan 18 nuohouspiiriä. Siuntion nuohouspiirissä siirryttiin sopimusperusteiseen nuohoukseen vuonna 2016 piirinuohoojan eläköitymisen myötä. Valmisteilla oleva sote-, maakunta- ja pelastustoimen uudistus yhdistää toteutuessaan Helsingin, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset 1.1.2020 alkaen. Itä- ja Keski-Uudenmaan alueella on luovuttu piirinuohousjärjestelmästä jo aiemmin. Helsingissä ja Länsi-Uudenmaan alueella siirrytään sopimusperusteiseen järjestelmään yhtäaikaisesti vuoden 2018 alusta alkaen.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet säilyvät

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia nuohouksesta säilyy myös uudessa lakiesityksessä. Tällä hetkellä asuinkiinteistöissä nuohous tehdään vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.

Nuohous on tärkeää paloturvallisuuden kannalta. Lisäksi puhdas ja nuohottu tulisija toimii tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Ennen kuin tilaa nuohoojan, kannattaa tarkistaa, että tikkaat ja kattosillat ovat kunnossa ja nuohoojan on turvallista liikkua kiinteistön katolla. Katso tarkemmat ohjeet www.lup.fi/nuohous Nuohouksesta kannattaa sopia yhdessä naapurien kanssa. Asiakkaalle on todennäköisesti edullisempaa, kun nuohooja tulee yhdellä reissulla hoitamaan lähialueen kaikki talot. Nuohoojan kanssa on hyvä sopia nuohouksen hinnoittelusta etukäteen.

Lisätietoa:

Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöspöytäkirja

Pelastuslaki (Finlex)

Nuohousuudistuksen hankesivu sisäministeriön verkkosivuilla

Nuohooja työssään, takan edessä ja talon katolla, kahden kuvan yhdistelmä.


Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuus