Piirinuohous päättyi Länsi-Uudellamaalla vuoden 2018 alkaessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.12.2017 klo 12.09

Nuohous Länsi-Uudellamaalla, kuten muuallakin Uudenmaan alueella, järjestetään 1.1.2018 alkaen sopimusperusteisesti eli kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella. Tähän saakka alue on ollut jaettuna nuohouspiireihin, joita ovat hoitaneet nimetyt nuohousyrittäjät pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen ja taksojen mukaisesti. Voimassa olevat nuohoussopimukset pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien välillä päättyivät 31.12.2017 ja piirinuohousjärjestelmä loppui.

Muutos asukkaan kannalta on se, että aiemmin piirinuohooja on ottanut yhteyttä asiakkaaseen tarjoten nuohousaikaa alueittain oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Jatkossa asiakkaan tulee itse valita ja tilata nuohousyrittäjä paikalle. Rakennuksen omistajan on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia nuohouksesta määrävälein. Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein. Nuohouksen voi jatkossakin suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi sekä netin hakukoneilla etsimällä. Tietoa lähialueen nuohoojista saa myös mm. paikallislehdistä ja osa nuohoojista lähettää myös omia esitteitään asiakkaille.

Nuohous parantaa paloturvallisuutta

Nuohous on tärkeää rakennusten paloturvallisuuden kannalta. Säännölliset nuohoukset pitävät tulisijat ja hormit turvallisessa kunnossa ja ehkäisevät nokipaloja. Nokipalot ovat yleistyneet. Niissä savuhormin sisäpinnalla oleva noki syttyy palamaan ja vaarana on talon rakenteiden syttyminen. Puhdas ja nuohottu tulisija toimii tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Nuohoojat ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan tulisijojen ja hormien kunnosta sekä mahdollisista turvallisuuspuutteista, kuten riittämättömistä suojaetäisyyksistä tai puuttuvista kipinäsuojista.

Ennen kuin tilaa nuohoojan, kannattaa tarkistaa, että rakennuksen tikkaat ja kattosillat ovat kunnossa ja nuohoojan on turvallista liikkua katolla. Katso tarkemmat ohjeet www.lup.fi/nuohous. Nuohouksesta voi sopia yhdessä naapurien kanssa. Asiakkaalle on todennäköisesti edullisempaa, kun nuohooja tulee yhdellä reissulla hoitamaan lähialueen kaikki talot. Nuohoojan kanssa on hyvä sopia nuohouksen hinnoittelusta etukäteen. On myös hyvä kirjata kalenteriin milloin nuohooja kävi, jotta muistaa tilata seuraavan käynnin ajallaan.

Taustalla nuohousta koskevan lainsäädännön uudistaminen

Pelastuslain 379/2011 59 § mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouksen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut voi tuottaa pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia muulta palveluntuottajalta (ns. piirinuohous) tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta päätti 8.6.2017, että piirinuohousjärjestelmästä luovutaan ja vuoden 2018 alusta siirrytään sopimusperusteiseen malliin. Päätöksen ja muutostarpeen taustalla on sisäministeriössä käynnissä oleva hanke, jossa nuohouspalveluja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan ja jonka tavoitteena on nykyistä joustavampi nuohousjärjestelmä.

Valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus yhdistää toteutuessaan Helsingin, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset 1.1.2020 alkaen. Itä- ja Keski-Uudenmaan alueella on luovuttu piirinuohousjärjestelmästä jo aiemmin. Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla siirrytään sopimusperusteiseen järjestelmään yhtä aikaisesti. Koko Uudenmaan alueella on vuoden 2018 alkaessa käytössä yhtenevä nuohousjärjestelmä.

lup.fi/nuohous
Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöspöytäkirja
Pelastuslaki (Finlex)
Nuohousuudistuksen hankesivu sisäministeriön verkkosivuilla


Aihealue:
  • Turvallisuus