SPEK: Tupakointi on yhä suurin palokuoleman syy

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.10.2014 klo 17.00

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote:

Lupa myydä vain itsestään sammuvia savukkeita on vähentänyt tupakoinnista aiheutuneita palokuolemia. Silti tupakointi on yhä yleisin syy kuolemaan johtavalle tulipalolle. Tupakointi on paloriski, vaikka palo ei johtaisi kuolemaan. Perinteisten savukkeiden aiheuttamien palojen lisäksi paloja on syttynyt sähkösavukkeiden latauslaitteista. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 60 ihmistä.

Tupakointi on ollut selkeästi suurin kuolemaan johtaneen tulipalon syttymissyy. Vuonna 2010 tuli voimaan säädös, jonka mukaan Suomessa saa myydä vain itsestään sammuvia savukkeita. Toimenpide vähensi tupakasta aiheutuvien palokuolemien määrää 10 – 15 tapauksella vuosittain.

Myös tupakoinnista aiheutuneet tulipalot ovat vähentyneet viidenneksellä itsestään sammuvien savukkeiden tulon jälkeen. Kuitenkin viime vuonnakin tupakoinnista syttyi 256 rakennuspaloa. Tupakoinnin aiheuttamat paloriskit eivät liity pelkästään savukkeeseen vaan myös käytettyihin tulentekovälineisiin.

Sähkösavukkeiden käyttö on tuonut uusia tupakointiin liittyviä turvallisuusriskejä. Tupakointituotteita tilataan paljon maista, joissa ei ole samantasoista markkinavalvontaa kuin Suomessa. Huonolaatuisista sähkösavukkeiden latureista on aiheutunut tulipaloja. Lisäksi tuotteisiin liittyy sähköiskun vaara. Sähkösavukkeiden käyttö on aiheuttanut myös erheellisiä paloilmoituksia, kun savuilmaisimet ovat reagoineet sisätiloissa tupakointiin.

Tämän vuoden tulipaloissa kuollut 21 enemmän kuin vuosi sitten

Alustavien tietojen mukaan tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 60 ihmistä 54 eri palossa. Mediaseurannan tiedoista ilmenee 57 kuolleen sukupuoli: kuolleista 40 oli miehiä ja 17 naisia. Palokuolleista yli 65-vuotiaita on ollut 12. Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 39.

Lisätietoja:
www.spek.fi/palokuolematilastot
Sähkösavukkeet Tukesin testeissä

Tiedot palokuolemista perustuvat SPEKin mediaseurantaan ja pelastusviranomaisten PRONTO-tietokantaan. SPEK seuraa palokuolemien määrää tiedotusvälineiden uutisista. Tilastointia nykymuodossaan on tehty vuodesta 1999 alkaen. Mediaseuranta on usein vastannut hyvin viranomaisten PRONTO-tilastointia.


Aihealue:
  • Turvallisuus