Siuntiossa nuohous pitää jatkossa tilata itse

24.11.2016 klo 10.52

Tähän saakka nuohooja on Siuntiossa ottanut yhteyttä asiakkaaseen tarjoten nuohousaikaa alueittain oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Jatkossa asiakkaan tulee itse valita ja tilata nuohousyrittäjä paikalle. Tietoa oman alueen toimijoista löytyy paikallislehdistä ja netistä. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.

Muutoksen taustalla on se, että pelastuslaitoksen nuohoussopimus nykyisen piirinuohoojan Tage Ekströmin kanssa päättyy nuohoojan jäädessä eläkkeelle 30.11.2016.

Pelastuslain 379/2011 59 § mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouksen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut voi tuottaa pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia muulta palveluntuottajalta (ns. piirinuohous) tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta päätti 22.9.2016, että Siuntiossa nuohous järjestetään 1.12.2016 alkaen sopimusperusteisesti (kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella).

Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta

Asuinkiinteistöissä nuohous tehdään vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein. Nuohous on tärkeää paloturvallisuuden kannalta. Lisäksi puhdas ja nuohottu tulisija toimii tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Ennen kuin tilaa nuohoojan, kannattaa tarkistaa, että tikkaat ja kattosillat ovat kunnossa ja nuohoojan on turvallista liikkua kiinteistön katolla. Katso tarkemmat ohjeet www.lup.fi/nuohous

Nuohouksesta kannattaa sopia yhdessä naapurien kanssa. Asiakkaalle on todennäköisesti edullisempaa, kun nuohooja tulee yhdellä reissulla hoitamaan lähialueen kaikki talot. Nuohoojan kanssa on hyvä sopia nuohouksen hinnoittelusta etukäteen.

Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöspöytäkirja

Pelastuslaki (Finlex)

Nuohooja työssään katolla savupiipun luona sekä sisätilassa takan edessä (kaksi kuvaa rinnakkain). Kuvaaja: Pekka Mäkinen.


Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuus