Sopimuspalokunnat turvallisuushavaintojen tekijöinä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.6.2019 klo 15.30

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella pilotoidaan kesän ja syksyn aikana turvallisuushavaintojen tekemistä yhteistyössä kolmen sopimuspalokunnan kanssa. Sopimuspalokunnat liikkuvat oman kylänsä teillä ja kaduilla Kirkkonummella ja Siuntiossa tekemässä turvallisuushavaintoja muun muassa osoitenumeroiden näkyvyydestä. Pilotin tarkoituksena on saada pelastuslaitoksen käyttöön tietoja alueen mahdollisista turvallisuuspuutteista sekä taata edellytykset nopealle avunsaannille.

Turvallisuushavainnoilla parannetaan toimintaympäristöä – löytääkö apu sujuvasti perille hätätilanteessa?

Turvallisuushavaintojen avulla on tavoitteena löytää mahdolliset turvallisuuspuutteet, jotka hidastavat palokuntien ja pelastuslaitoksen pelastusyksiöiden (ambulanssit ja paloautot) nopeaa saapumista onnettomuuspaikalle. Samalla tehdään sopimuspalokuntien tärkeää toimintaa näkyväksi kunkin palokunnan omalla kylällä. Sopimuspalokunnille on määritelty havainnoitava alue, jolla he kiertävät tekemässä turvallisuushavaintoja. Havainnoista he jättävät ilmoituksen postilaatikkoon. Ilmoituksessa kerrotaan, onko talon osoitenumeroinnissa parannettavaa vai onko kaikki kunnossa. Lisäksi siinä on jokaiselle omakotiasujalle tärkeitä turvallisuusvinkkejä mm. nuohoukseen ja palovaroittimiin liittyen, sekä kerrotaan oman kylän palokunnan toiminnasta.

Sopimuspalokunnat raportoivat tarvittaessa osoitenumeroinnin puutteesta tai muusta ympäristössä havaitsemastaan pelastustoimintaan vaikuttavasta puutteesta suoraan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos ohjaa ja valvoo sopimuspalokuntien tekemää turvallisuushavaintotyötä.

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäiseminen, kuntien ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien parantaminen, pelastustoimenpiteet ja ensihoitopalvelut. Pelastuslaitoksen tärkeinä yhteistyökumppaneina alueella toimii vapaaehtoista henkilöstöä muun muassa noin 40 sopimuspalokunnassa (VPK). Sopimuspalokuntiin kuuluvat noin 1 000 palokuntalaista huolehtivat osaltaan pelastusvalmiudesta ja turvallisuusviestinnästä.

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Turvallisuushavaintojen tekeminen on osa tätä yhteistyötä. Turvallisuushavaintojen tekemistä on suunniteltu yhteistyössä sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen johtavien palotarkastajien kesken. Pilotin jälkeen tarkastelemme tuloksia ja palautteita sekä sovimme työn mahdollisesta jatkamisesta kaikkien alueemme sopimuspalokuntien kanssa.

Kuva: Kasvillisuus on lähes peittänyt talon osoitenumeron näkyvistä. Iltahämärässä numeroa olisi lähes mahdotonta erottaa. Selkeästi näkyvä osoitenumerointi nopeuttaa avun perille löytämistä hätätilanteessa.

Vaahteranlehdet ja muu kasvillisuus peittää tien päässä olevan osoitenumeron näkyvyyden lähes kokonaan. 


Aihealue:
  • Turvallisuus