Sopimuspalokuntien nuoriso-osastojen 24 tunnin toimintaharjoitus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.10.2019 klo 13.21

Espoon palokunnat Ry tiedottaa

Espoon palokunnat Ry:n nuorisotyö järjestää Espoon alueen (Espoo ja Kauniainen) sopimuspalokuntien nuoriso-osastojen 24 tunnin toimintaharjoituksen Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella viikonloppuna 12.10.2019 klo 09­­­­­.00–13.10.2019 klo 11.00.

Harjoituksessa nuoret tutustuvat pelastajan ja ensihoitajan arkeen erilaisissa todenmukaisissa hälytystehtävissä soveltaen palokunnissa ja leireillä opittuja tietoja ja taitoja sekä opetellen uutta. Lisäksi heillä on normaaleja pelastajan ja ensihoitajan arkeen liittyviä asioita kuten vuorokoulutusta, liikuntaa, ruokailua ja asemapalvelusta. Harjoituksen käytössä olevat yksiköt operoivat samasta sijainnista Kauniaisista (Svenska skolcentrum, Läntinen koulupolku 3, 02700 Kauniainen).

Odotetussa tapahtumassa on mukana noin 130 henkilöä

Harjoituksen vahvuudeksi odotetaan noin 130 henkilöä (60 palokuntanuorta ja 70 toimihenkilöä) ja 13 pelastustoimen yksikköä. Harjoitukseen osallistuu seitsemän espoolaista sopimuspalokuntaa sekä yksi nuoriso-osasto Kirkkonummen alueelta. Oman alueemme lisäksi saamme paljon apua lähialueiden palokunnista harjoituksen järjestelyihin.

Harjoitus on monen palokuntanuoren ja kouluttajan vuoden odotetuin tapahtuma. Osallistujamäärältään harjoitus on espoolaisten palokuntanuorten vuoden suurin tapahtuma ja toimintaharjoituksena Uudenmaan palokuntanuorisotyön suurin harjoitus.

Tänä vuonna alueemme tekee harjoituksen tiimoilta tiivistä yhteistyötä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa, jonka opiskelijat ovat mukana harjoittelun liikenne-, ja majoitusturvallisuuden suunnittelussa.

Palokuntanuoriso-osastoja on Suomessa yhteensä 445, joissa toimii 7 211 palokuntanuorta ja 1 628 ohjaajaa (SPEK toimintatilasto 2016). Espoon alueella on seitsemän palokuntasopimuksen omaavaa sopimuspalokuntaa, joissa jokaisessa toimii aktiivinen palokuntanuoriso-osasto. Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään harrastustoimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. (SPEK)

Espoon palokuntanuorten Facebook-sivut


Aihealue:
  • Pelastuspalvelut