Sopimuspalokuntien nuoriso-osastojen 24h-toimintaharjoitus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.10.2017 klo 14.52

Espoon alueen (Espoo ja Kauniainen) sopimuspalokuntien nuoriso-osastot järjestävät palokuntanuorten 24 tunnin toimintaharjoituksen Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla 7.10. klo 10.00 - 8.10. klo 10.00.

Harjoituksessa nuoret tutustuvat pelastajan ja ensihoitajan arkeen erilaisissa todenmukaisissa hälytystehtävissä soveltaen palokunnissa ja leireillä opittuja taitoja ja opetellen uutta. Lisäksi heillä on normaaleja pelastajan ja ensihoitajan arkeen liittyviä asioita kuten liikuntaa, oppitunteja, ruokailua ja asemapalvelusta.

Harjoituksen käytössä olevat yksiköt operoivat samasta sijainnista Kauniaisista. Harjoituksen aikana yksittäinen pelastusyksikkö suorittaa keskimäärin yhdeksän tehtävää.

Harjoitus vuoden odotetuin tapahtuma nuorille

Harjoituksen vahvuudeksi odotetaan edellisvuosien tapaan noin 100 henkilöä (50 palokuntanuorta ja 50 kouluttajaa) ja 13 pelastustoimen yksikköä. Harjoitukseen osallistuu kuusi espoolaista sopimuspalokuntaa, sekä palokuntanuoriso-osastoja naapurialueilta. Harjoitus on monen palokuntanuoren ja kouluttajan vuoden odotetuin tapahtuma. Osallistujamäärältään harjoitus on espoolaisten palokuntanuorten vuoden suurin tapahtuma.

Palokuntanuoriso-osastoja on Suomessa yhteensä 445, joissa toimii 7 211 palokuntanuorta ja 1 628 ohjaajaa (SPEK toimintatilasto 2016). Espoon alueella on seitsemän palokuntasopimuksen omaavaa sopimuspalokuntaa, joissa jokaisessa toimii aktiivinen palokuntanuoriso-osasto.

Vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoissa järjestetään harrastustoimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. (SPEK).

facebook.com/EspoonPalokuntanuoret

www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret


Aihealue:
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuus