Tunnista erilaiset vaara- ja kokeilumerkit ja tiedä miten toimia oikein

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.12.2018 klo 16.17

Väestöhälyttimistä kuului 2.12. noin kello 14:37 erheellinen kokeilumerkki, joka aiheutti hämmennystä ympäri Suomea. Hätäkeskusten ja pelastuslaitosten puhelinlinjat kävivät kuumina. Hätäkeskuslaitos tiedotti, että kokeilumerkin kuuluminen aiheutui inhimillisestä virheestä uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvän testauksen yhteydessä. Kokeilumerkki ei edellytä kansalaisilta toimia. Kansalaisten on hyvä tunnistaa erilaiset vaara- ja kokeilumerkit sekä tietää mitä tehdä niiden kuuluessa.   

Väestöhälyttimiä testataan normaalisti joka kuukauden ensimmäisen maanantaina kello 12:00. Lisäksi väestöhälyttimiä voidaan testata esimerkiksi uuden hälytinlaitteiston asentamisen yhteydessä. Kokeilumerkki on yhtämittainen 7 sekuntia kestävä äänimerkki. Toisinaan kokeilumerkkiä ennen testataan myös hälyttymien puheyhteyttä. Kokeilumerkki ei aiheuta kansalaisille toimenpiteitä.

Kun ulkona liikkuvaa väestöä uhkaa vaara, esimerkiksi tulipalossa syntyvän runsaan savunmuodostuksen vuoksi tai onnettomuuden vuoksi ilmaan päässeiden vaarallisten kaasujen myötä, varoitetaan väestöä yleisellä vaaramerkillä. Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen 7 sekunnin sykleissä nouseva ja laskeva äänimerkki. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote, joka luetaan radiossa ja vaaramerkin antaneen viranomaisen päätöksen mukaan mahdollisesti myös televisiossa. Tiedote löytyy myös Hätäkeskuslaitoksen sivustolta www.112.fi ja teksti-TV:n sivulta 112. Pelastuslaitos pyrkii jakamaan toimintaohjeita myös sosiaalisen median kanavissa. Oman alueen turvallisuusviranomaisten, esim. pelastuslaitoksen ja poliisin sekä Hätäkeskuslaitoksen Twitter-tilit kannattaa laittaa seurantaan.

Vaara ohi -merkki on minuutin pituinen tasainen äänimerkki, joka ilmoittaa, että vaara on ohi ja ulkona on jälleen turvallista liikkua. Äänimerkkien tarkoitus on kuulua ulkotiloissa taajamissa ja teollisuusalueilla.

Hätänumeroon ei tule soittaa, jos kuulet yleisen vaaramerkin tai koesoiton. Kerratkaa kotona oikeat toimintaohjeet.

Kansalaistaitoihin kuuluu tunnistaa erilaiset vaara- ja kokeilumerkit sekä osata toimia oikein ne kuultuaan. Milloinkaan väestöhälyttymien soidessa ei tule soittaa hätänumeroon. Yleisen vaaramerkin antanut viranomainen välittää radion ja mahdollisesti television kautta tiedot onnettomuudesta ja toimintaohjeet vaaratilanteen varalle. Vaaratiedote julkaistaan lisäksi Hätäkeskuslaitoksen sivustolla www.112.fi.

Nyt on hyvä hetki käydä kotona myös lasten kanssa keskustelu, kuinka tulee toimia yleisen vaaramerkin soidessa.  Kun kuulet yleisen vaaramerkin:
- Hakeudu sisätiloihin ja sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
- Mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista mennä, hakeudu maaston korkeimpaan kohtaan.
- Kuuntele toimintaohjeet radiosta tai katso ne Hätäkeskuslaitoksen sivuilta ja noudata annettuja ohjeita.
- Hakeudu mahdollisuuksien mukaan rakennuksen yläkerroksiin. Jos tunnet kaasunhajua, voit hengittää kostean kankaan tai vaatteen läpi. 
- Vältä puhelimen käyttöä, jos vain mahdollista, jotta et kuormita turhaan puhelinverkkoa.
- Hätänumeroon 112 ei tule soittaa vaaratilanteeseen liittyviä tiedustelupuheluita, jotta ei vaaranna todellisessa hädässä olevien avunsaantia. Hätänumeroon tulee soittaa vain kiireellisissä henkeä tai omaisuutta uhkaavassa hätätilanteessa.

Yleinen vaaramerkki äänitiedosto (pelastustoimi.fi)


Aihealue:
  • Turvallisuus