Turvallinen arki

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaki velvoittaa jokaista kansalaista toimimaan huolellisesti tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Omilla valinnoillasi ja teoillasi pystyt vaikuttamaan omaan ja läheistesi turvallisuuteen.

Meillä kaikilla on toimintavelvollisuus:

  • jos havaitsemme tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan, on siitä ilmoitettava vaarassa oleville,
  • tehtävä hätäilmoitus hätänumeroon 112
  • sekä ryhdyttävä kykynsä mukaan tarvittaviin pelastustoimenpiteisiin.

Pelastuslaki edellyttää meiltä myös varovaisuutta tulen käsittelyssä sekä asettaa vaatimuksia avotulen tekemiselle ja kulottamiselle.

Rakennusten omistajilla on erityiset velvollisuudet

Pelastuslaissa on erityisiä velvollisuuksia rakennusten omistajille ja haltijoille. Nämä velvollisuudet koskevat muun muassa tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ehkäisemistä, palovaroittimen hankkimista ja toimintakunnossa pitämistä, rakennusten poistumisturvallisuuden varmistamista, pelastusteiden kunnossapitoa, palavan materiaalin oikeaa säilyttämistä sekä nuohousta.

TUNNISTA - arjen vaaranpaikat ja mahdolliset onnettomuudet sekä vaaratilanteet, joita voit kohdata kotona, töissä tai vapaa-ajan harrastuksissa sekä liikenteessä.

EHKÄISE - mieti mitä voit itse tehdä, jotta vaara pienenee eikä onnettomuutta tapahdu.

VARAUDU - hanki tarvittavat turvavälineet ja taidot onnettomuuden ja vaaratilanteen hoitamiseen sekä häiriötilanteista selviämiseksi.

TOIMI OIKEIN - onnettomuus tai vaaratilanteessa. Varoita, sammuta, pelasta, hälytä apua, estä lisävahingot ja opasta apu paikalle.

HÄTÄNUMEROON 112 soitetaan silloin, kun omat voimat ja keinot eivät onnettomuustilanteessa riitä!

Julkaistu 3.1.2012 klo 16.43 , päivitetty 15.5.2015 klo 16.19

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus