Alkusammutusvalmius

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Alkusammutusvälineellä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia, itse kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä olevia, helposti käsille saatavia sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamiseen. Alkusammutusvälineitä ovat mm. pikapalopostit, käsisammuttimet, sankoruiskut ja sammutuspeite. Sammutuspeitteen suositeltava koko on vähintään 120x180cm.

Alkusammutuskaluston sijoitus

Alkusammutuskalusto on sijoitettava näkyvään paikkaan, josta se on helposti käyttöönotettavissa. Sammutuskaluston eteen ei saa tilapäisestikään sijoittaa mitään, mikä estää sen näkymisen ja nopean käyttöönottamisen.

Alkusammuttimia tulee sijoittaa yksi 200-300 m² kohden. Sammuttimen noutomatka ei saisi olla 20 metriä pidempi ja tilan jokaisesta pisteestä tulisi nähdä ainakin kahden sammuttimen sijoitus. Alkusammutuksen kannalta tarkoituksenmukaisia sijoituspaikkoja ovat huoneiden sisääntulo-ovien läheisyys ja kulkuväylät.

Palamisen edellytykset

Palamiseen tarvitaan riittävästi lämpöä, palavaa ainetta ja riittävästi happea. Liekehtivä palo vaatii myös kemiallisen ketjureaktion näiden kolmen tekijän välille. Palamista ei voi tapahtua tai se loppuu, mikäli joku sen edellytyksistä puuttuu.

Sammutusmenetelmät

Sammuttaminen on palamisen perusedellytysten poistamista. Palaminen loppuu, kun joku sen edellytyksistä poistetaan. Sammutusmenetelmiä ovat tukahduttaminen (hapen poisto), jäähdyttäminen (lämmön poisto) ja sammutusraivaus (palavan aineen poistaminen). Kemiallinen ketjureaktio katkaistaan esimerkiksi jauhesammuttimen aiheuttaman antikatalyysin avulla.

Käsisammuttimet 

Käsisammuttimella tarkoitetaan enintään 20 kg painavaa helposti kannettavaa ja käytettävää sammutinta. Sammuttimessa on valmiina sammutteen suihkuttamiseen tarvittava paine tai se paineistetaan käytettäessä. 

Käsisammuttimia ovat jauhesammutin, hiilidioksidisammutin, paineellinen vesisammutin, vaahtosammutin ja nestesammutin. Käsisammuttimia myyvät mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot, autotarvikeliikkeet, käsisammutinliikkeet ja venetarvikeliikkeet.

Suomessa käsisammuttimet ovat väriltään punaisia standardin SFS EN3 mukaisesti ja hiilidioksidisammuttimen yläosa on harmaa. Käsisammuttimille on annettu sisäasiainministeriön asetus (790/2001), jossa säädetään niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksista sekä merkinnöistä.

Tarkastus ja huolto

Huoneiston haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

Käsisammutin tulee tarkastaa kahden vuoden väliajoin. Jos sammutin on alttiina tärinälle, kosteudelle tai sään vaihteluille, tulee tarkastus suorittaa vuoden väliajoin.

Käsisammuttimen saa huoltaa ja tarkastaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymä käsisammuttimien huoltoliike. Pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein.

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (917/2005). Pikapalopostien testauksen määrittelee SFS-EN 671-3 -standardi.  Laitelaki

Käytöstä poisto

Paineellista käsisammutinta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Tyhjänä käsisammutin on metalliromua. Käsisammutinliikkeiltä saat tietoa käsisammutinten oikeasta hävittämisestä.

Julkaistu 16.1.2012 klo 16.20 , päivitetty 2.4.2020 klo 9.31

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet