Turvallinen koti

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
  • Tunnista kotisi vaaranpaikat.
  • Ehkäise tapaturmat ja tulipalot.
  • Varaudu onnettomuuksiin ja tulipaloon.
  • Toimi oikein ja turvallisesti kotona ja harrastuksissa sekä hanki ja pidä yllä alkusammutus- ja ensiaputaitoja. 

Kodin turvallisuuden kannalta tärkeintä on pitää huolta läheisistään sekä asunnon yleisestä siisteydestä. Kotoa tulisi löytyä toimiva palovaroitin ja alkusammutusvälineet, kuten sammutuspeitto, käsisammutin tai sankoruisku. Alkusammutustaidot ovat tärkeät sillä tulipalon sattuessa omassa asunnossa on aikaa alkusammutukseen ja pelastautumiseen vain 2-4 minuuttia. On erittäin tärkeää suunnitella ennalta miten asunnosta voi poistua turvallisesti hätätilanteessa ja käydä läpi turvallisuusasioita yhdessä koko perheen kanssa.

Kodin turvallisuus on paljon muutakin kuin paloturvallisuuden huomioimista. Turvallisessa kodissa ehkäistään ennalta tapaturmia, pidetään huolta sekä ihmisistä että rakennusten turvallisuudesta ja käytetään turvavarusteita myös vapaa-ajan harrastuksissa. Turvallisessa kodissa on varauduttu myös normaaliajan häiriötilanteisiin, kuten myrskyihin, tulviin ja pitkiin sähkökatkoksiin. Häiriötilanteita varten kannattaa ylläpitää kotivaraa. Kotivara sisältää mm. vettä, ruokaa, ensiaputarvikkeita, lääkkeitä, radion, taskulampun paristoineen sekä hieman käteistä rahaa, jotta kotona on tarvittaessa mahdollista selvitä muutamia päiviä ilman sähköjä ja kaupassa käyntiä.

Rakennusten turvallisuus

Suomessa rakennukset rakennetaan turvalliseksi useiden eri lakien, määräysten ja ohjeiden mukaan. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen on sen omistaja ja haltija (asukas) velvollinen huolehtimaan rakennuksen ja siihen liittyvien laitteiden turvallisuudesta ja toimintakunnossa pitämisestä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava osaltaan muun muassa siitä, että tulipalon vaara on vähäinen, rakennuksesta päästään turvallisesti poistumaan, kulkureiteillä ei säilytä helposti syttyviä tavaroita, nuohous on suoritettu lain edellyttämällä tavalla ja rakennuksessa on riittävä määrä toimivia palovaroittimia.

Pientalon paloturvallisuusopas (pdf, 1296 Kt)

Turvallinen koti -sivusto

Tulipalojen ennaltaehkäisy kotona (video)

Julkaistu 3.1.2012 klo 17.26 , päivitetty 18.11.2020 klo 8.37

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus