Osoitenumero ja tonttiopastetaulu opastavat hälytysajoa kiinteistölle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Selkeä ja näkyvä osoitemerkintä nopeuttaa hätätilanteessa pelastajien ja ensihoitajien saapumista ja säästää arvokkaita minuutteja. Katso osoitenumeroasi vieraan silmin – löytääkö ensi kertaa paikalle tuleva helposti perille?

Osoitenumero

Selkeä osoitenumerointi erottuu taustastaan ja näkyy tielle kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Merkinnän tulee siis näkyä myös pimeällä, siksi etenkin taajamissa/asemakaava-alueella suositellaan käytettäväksi valaistuja osoitenumeroita. Suositeltava vähimmäiskorkeus numerolle on 10 cm.

Rakennuksen omistaja vastaa kiinteistön osoitenumeron ja porrashuoneiden tunnusten näkyvyydestä kadulle tai muulle liikenneväylälle asti. Mikäli kiinteistö ei näy nimetylle tielle, tai pihaan on matkaa tieltä enemmän kuin 50 m, on osoitenumero sijoitettava myös tien varteen noin 150 cm korkeaan tolppaan.

Kulmatontilla olevan talon molemmat osoitenumerot on laitettava näkyviin katujen suuntaisesti silloin, kun rakennus on nähtävissä molemmilta osoitekaduilta.

Oman kaupungin tai kunnan rakentamismääräykset voivat velvoittaa osoitenumeron valaistavaksi tai asettaa muita tarkempia vaatimuksia.

Talon osoitenumero 61, mustat selkeät numerot valkoisella pohjalla.

Tonttiopastetaulu

Tonttiopastetaulu vaaditaan, kun tontilla on kaksi tai useampi rakennus. Tonttiopastetaulun lisäksi on huolehdittava myös selkeistä talo- ja asuntokohtaisesta numeroinneista. Tonttiopastetaulun ensisijainen tarkoitus on opastaa kiinteistölle tulevaa hälytysajoa.

Opastetaulut sijoitetaan kiinteistön ajoreitin välittömään tuntumaan, parkkipaikalle tai sisääntulotielle, ja tarvittaessa taulu on valaistava. Opastaulun tulee olla riittävän suuri, jotta keskeiset asiat voidaan nähdä siitä nousematta ulos hälytysajoneuvosta.

Opastetaulusta selviää rakennusten sijainti, porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja olet tässä-paikka. Ajoliittymä tontille määrää käytettävän osoitteen. Tauluun merkitään myös hälytysajoneuvojen ajoväylät eli pelastustiet. Ajoväylien mahdolliset painorajoitukset tulee näkyä opastetaulusta. Huom. ainoastaan ambulanssin mitoituksen täyttävää ajoreittiä ei merkitä pelastustiekilvellä, mutta sen voi merkitä opastetauluun.

Lisätietoja saat tarvittaessa päivystävältä palotarkastajalta

Tonttiopastetaulu, jossa näkyy kerrostaloyhtiön eri rakennukset, sisäänkäynnit ja ajoväylät

Julkaistu 23.4.2019 klo 10.40 , päivitetty 23.4.2019 klo 11.08

Aihealue:
  • Turvallisuus