Turvallinen poistuminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tee yhdessä perheesi kanssa pelastautumissuunnitelma. On tärkeää myös etukäteen harjoitella kodista poistumista hätätilanteessa. Tulipalotilanteessa tulee muistaa tärkeimmät asiat: pelasta itsesi ja läheisesi. Tulipalon sattuessa ei kerätä tavaroita eikä palavaan rakennukseen saa koskaan palata hakemaan omaisuutta.

Käykää yhdessä läpi kodin eri poistumisreitit ja mitä poistumisessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi yöaikaan. Harjoitelkaa etenkin varateiden kautta poistumista. Sopikaa ulos kokoontumispaikka, missä tapaatte kodista poistumisen jälkeen ja jossa voi tarkistaa kaikkien päässeen turvallisesti ulos.

Muistuttakaa lapsille, ettei tulipalotilanteessa saa koskaan mennä piiloon. Opeta lapsetkin soittamaan hätätilanteessa aina hätänumeroon 112. Omaan ja lasten puhelimiin voi ladata ilmaisen 112 Suomi -sovelluksen. Opeta myös lapset käyttämään sovellusta. Muistuta kuitenkin, että sovellusta käytetään vain todellisessa hätätilanteessa.

Jos tulipalo syttyy omassa huoneistossasi, yritä välittömästi sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa. Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi. Jos paloa ei voi sammuttaa, poistu asunnosta ja sulje ikkunat ja ovet perässäsi palon ja vahinkojen rajoittamiseksi. Soita hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta.

Älä koskaan poistu kohti tulipaloa tai esimerkiksi savuiseen porrashuoneeseen. Savu on hengenvaarallista. Jos tulipalo on toisessa huoneistossa ja porraskäytävässä on savua, turvallisinta on hälyttää apua ja odottaa palokunnan saapumista omassa asunnossa. Kerrostalojen asuinhuoneistot on rakennettu omiksi palo-osastoiksi, joten niiden rakenteet antavat suojan tulipalon ja savun leviämiseltä. 

Rakennuksesta tulee olla kaksi eri poistumisreittiä

Rakennusmääräysten mukaan rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi, tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä poistumisreittiä eli uloskäytävää. Poistumisreitin tulee johtaa ulos tai muulle palossa turvalliselle alueelle.

Asunnoissa ja pienissä tiloissa riittää yksi varsinainen poistumisreitti ja sen lisäksi oltava varatie. Kodeissa varatiet on usein järjestetty helposti avattavan ikkunan kautta. On suositeltavaa, että jokaisesta makuuhuoneesta on järjestetty myös varatie. 

Kerrostaloasunnoissa toinen varatie on useimmiten järjestetty parvekkeen kautta. Parvekkeissa voi olla varatieluukut, parvekkeiden vieressä voi olla avattavat varatietikkaat tai sitten pelastaminen parvekkeelta tapahtuu pelastusyksiköiden avulla.

Poistumisreitillä olevien ovien ja ikkunoiden tulee olla helposti avattavissa ilman avainta tai erillisiä työkaluja. Ikkunassa tulee olla paikallaan kiintokahva, avautumista voi normaalitilanteessa rajoittaa ”rajoittimen” avulla, joka on helposti rikottavissa hätätilanteessa.

Palo-osastoinnin tärkein tehtävä on mahdollistaa turvallinen poistuminen

Palo-osasto on rakennuksen osa, josta palon ja savun leviäminen pyritään estämään rakenteellisten ratkaisujen avulla. Palo-osastoja ovat esimerkiksi porrashuone, asuinhuoneistot, autosuojat, kattilahuone ja suuret varastot. Palo-osastoinnit jaetaan käyttötapa-, kerros-, ja pinta-alaosastointiin. Palo-osastoinnin tarkoitus on pienentää rajoittaa palon ja savun leviämistä ja siten vähentää palovahinkoja ja turvata rakennuksesta poistuminen.

Palo-ovi

Palo-ovi on eri palo-osastojen välissä oleva ovi, joka estää paloa ja savua leviämästä toiseen palo-osastoon. Palo-ovea ei saa pitää auki, sen tulee myös sulkeutua ja salpautua itsestään. Mikäli palo-ovea halutaan pitää auki jokapäiväisen toiminnan ja käytön vuoksi, tulee palo-ovi varustaa automaattisella savuun reagoivalla suljinlaitteistoilla, joka sulkee oven itsestään tulipalotilanteessa.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on pidettävä poistumisreitit turvallisina ja esteettöminä

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava rakennuksen poistumisturvallisuudesta ja uloskäytävien kulkukelpoisuudesta ja esteettömyydestä. Laki velvoittaa huolehtimaan poistumisturvallisuudesta, niin että vaaratilanteessa rakennuksessa olevat pystyvät poistumaan rakennuksesta turvallisesti ja tehokkaasti tai heidät voidaan muilla keinoin pelastaa. Muista huolehtia, ettei uloskäytävillä, kuten porrashuoneessa, eikä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä säilytetä tavaraa.

Vihreät poistumisopasteet johdattavat turvallisesti ulos

Liikkuessasi julkisilla paikoilla, kuten kouluissa, työpaikoilla, liikekeskuksissa, elokuvateattereissa tai yleisötilaisuuksissa, turvallisen reitin ulos tulipalotilanteessa löydät seuraamalla vihreitä poistumisopasteita (juoksija+nuoli+ovi). Opasteissa on merkittynä vihreälle pohjalle valkoisella nuolella poistumissuunta.

Julkaistu 5.1.2012 klo 9.49 , päivitetty 9.10.2020 klo 10.40

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus